ศิษย์เก่าดีเด่น

22 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

รายชื่อศิษย์เก่าผู้ทำชื่อเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์

โดย alumni on March,05 2018 16.49

รายชื่อศิษย์เก่าผู้ทำชื่อเสียงให้กับคณะแพทยศาสตร์(รวบรวมและมอบโล่ เมื่องานประชุมวิชาการ พ.ศ. 2545)โฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆโฆนายแพทย์พิเชฐ อุดมรัตน์ (รุ่น 2)นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ(รุ่น

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559

โดย alumni on September,02 2016 14.04

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2559ศิษย์เก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน :1.1พลอากาศเอก นพ.ศักดา สุจริตธรรม (รุ่น 2) ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ1.2 นายเเพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ (รุ่น 3) ผู้อำนวยการ รพ.วชิระ ภูเก็ต2.&

ศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะเเพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2559

โดย alumni on June,01 2016 14.12

สมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแจ้งรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปี 2559 ดังรายนามต่อไปศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพหน้าที่การงาน : พลอากาศเอก นพ.ศักดา สุจริตธรรม รุ่น2ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลเเละเกียรติบัตร "เเพทย์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์"

โดย alumni on October,26 2015 10.57

รางวัลเเพทย์ผู้บำเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ในงานวันมหิดลเเละวันประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง (Our Soul is for the Benefit of Mankind)พ.ศ.2555 : นพ.เดชา แซ่หลี (รุ่น 21)พ.ศ.2556 : นพ.อหมัดมูซูสัม เปาะจิ (รุ่น 16)พ.ศ.2557 : นพ.ซุลกิฟลี ยูโซ๊ะ (รุ่น 14)พ.ศ. 2558 :

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานคร์ ประจำปี 2558

โดย alumni on October,26 2015 10.08

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน-พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ (รุ่น 3)ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์เเก่สังคมเเละสถาบัน-นพ.เกียรติ

ศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะเเพทยศาสตร์ พ.ศ.2558

โดย alumni on June,22 2015 14.47

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2558 ดังต่อไปนี้ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน: แพทย์หญิงสุขจันทร์ พงษ์ประไพ (รุ่น 3)ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น: นายแพทย์เกียรติชาย จิระมหาวิทยากุล (รุ่น 4)ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโย

22 items(1/3) 2 3 Next » Last »|

Alumni Community

สมาคมศิษย์เก่า

สมัครสมาชิก · ลืมรหัสผ่าน

Alumni Linksสารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.