เอกสารประกอบการสอน     แนะนำความรู้เพื่อประชาชน

  - Anesthesia For Ambulatory Surgery
  -
Anesthesia For Laparoscopic Surgery
  
- Local Anesthetics
 
- Functional Anatomy of The pulmonary System
 
- Pharmacologic Principle
 
- Pulse Oximetry
  - Anesthesia in traumatic patients

  - Neuroanesthesia ( .pdf )
  - Perioperative management of common trauma
  - Spinal Anesthesia
  - Preoperative evaluation
  - Endotracheal intubation ( เอกสาร )
  - Endotracheal intubation ( .pdf )
  - Endotracheal intubation ( power point )
  - Occupational hazard
  - Acute Postoperative Pain Management
  - การบรรเทาความปวดในผู้ป่วยมะเร็ง

    แนะนำความรู้เพื่อประชาชน

- การให้ยาระงับความรู้สึกแบบผู้ป่วยนอก
- ทำอย่างไรเมื่อพบคนหมดสติ
- สารพัดวิธี ขจัดความปวดหลัง
- การทำให้สบาย...คลายปวดจากมะเร็ง