ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 

 

            ศูนย์ข้อมูลสถิติโรคมะเร็ง (Tumor Registry) ดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย มะเร็งของจังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและชี้นำแนวโน้มโรคมะเร็งที่เป็นปัญหา เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดูแลป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งในพื้นที่ ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการวิจัยด้านมะเร็ง  
   
 
 ทะเบียนมะเร็ง ระดับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Cancer Registry Songklanagarind )
 
ปี 2004
ปี 2005
ปี 2006
ปี 2007
ปี 2008
ปี 2009
2017
2018
2019
2020
2021
 
 
 
 
 
 ทะเบียนมะเร็ง ระดับประชากรจังหวัดสงขลา
 
 
 
 
จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ร.พ.สงขลานครินทร์ จำแนกเป็นรายเดือน
 
ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากรจังหวัดสงขลา 2541-2552
   
 
   
 
 สถิติโรคมะเร็งของที่อื่น
 
 
Cancer in Five Continents
      Vol. VIII
      Vol. IX
Cancer in Thailand
       Vol. VI
       Vol. V
       Vol.IV
       Vol. VIII
 
 
   
 
กลับสู่ด้านบน
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th