ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 

 

            ศูนย์ข้อมูลสถิติโรคมะเร็ง (Tumor Registry) ดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วย มะเร็งของจังหวัดสงขลาและโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและชี้นำแนวโน้มโรคมะเร็งที่เป็นปัญหา เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการดูแลป้องกัน และรักษาโรคมะเร็งในพื้นที่ ตลอดจนเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการวิจัยด้านมะเร็ง  
   
 
 ทะเบียนมะเร็ง ระดับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (Cancer Registry Songklanagarind )
 
ปี 1998
ปี 1999
ปี 2000
ปี 2001
ปี 2002
ปี 2003
ปี 2004
ปี 2005
ปี 2006
ปี 2007
ปี 2008
ปี 2009
ปี 2009
       
     
 
 
 
 ทะเบียนมะเร็ง ระดับประชากรจังหวัดสงขลา
 
 
   
 
จำนวนผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ร.พ.สงขลานครินทร์ จำแนกเป็นรายเดือน
 
ข้อมูลทะเบียนมะเร็งระดับประชากรจังหวัดสงขลา 2541-2552
   
 
   
 
 สถิติโรคมะเร็งของที่อื่น
 
 
Cancer in Five Continents
      Vol. VIII
      Vol. IX
Cancer in Thailand
       Vol. VI
       Vol. V
       Vol.IV
       Vol. VIII
 
 
   
 
กลับสู่ด้านบน
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th