ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 

ติดต่อเรา

หน่วยสารสนเทศมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิช ตำบลคอหงส์
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 07-445-5399
โทรสาร 07-445-1595
 
 แนะนำติชม/สอบถามเกี่ยวกับโรคมะเร็ง   ( กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน )  
   
หัวข้อ
ชื่อ-นามสกุล
อีเมลล์
เบอร์โทรศัพท์ (หากไม่ต้องการระบุ ให้ป้อน - )
จังหวัด
ข้อความ
   
   
   
   
   
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th