ความรู้สำหรับประชาชน
  - จิตวิทยาแนวพุทธ
  - ทุกข์มีไว้ให้เห็น … ไม่มีไว้ให้เป็น
  - ประจักษ์ใจในไตรลักษณ์
  - ปล่อยวางก็ว่างเอง
  - เป็นโรคประสาทเพราะขาดหลักใจ
  - ทุกข์มีเพราะยึด
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
  - ภัยคือความแก่ ความเจ็บ และความตาย
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย
  - วิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่
  - พุทโธเป็นอย่างไร
  - ทุกข์เพราะอะไร
  - ดวงตาเห็นธรรม
  - การทำจิตให้สงบ
 
สงบใจไปกับธรรมะ
 
 
ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย
 
     
 
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552
 
     
 
 
ความผิด ในความถูก : พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)   
   
   
  คนถ้าไม่ทุกข์ไม่ลืมตา ถ้ามันสุขมันดับสนิทขี้เกียจไปเลย ทุกข์มันแทงขึ้นมาให้มีความคิดมากให้
ขยายตัวขึ้นมาก ยิ่งมีความทุกข์มาก ทุกข์มันเกิดมาเพราะอะไรต้องดูมัน ไม่ใช่นั่งให้มันหมดทุกข์เฉยๆ
   
  บัดนี้ฉันหนักแล้วเพราะอะไร เพราะยกแก้วขึ้นมามันถึงหนัก ถ้าปล่อยมันเฉยๆ แก้วนี้ก็ไม่หนัก
หนักก็ไม่ปรากฏกับเรา เพราะเราไม่ได้ไปสัมพันธ์กับมัน มันก็ไม่หนัก
 
  เรื่องทุกข์มันเป็นอย่างนั้น แล้วทำไมมันถึงหนัก ทำไมมันถึงทุกข์ เพราะไปจับทุกข์มาไว้ แต่เราไม่
เข้าใจว่าทุกข์ ว่าทุกข์นั้นจะเป็นของประเสริฐ ว่าทุกข์จะเป็นของดี ให้วางก็วางไม่ได้ ให้ปล่อยก็ปล่อยไม่ได้ ก็หนักอยู่อย่างนั้น ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้น
 
--------------------------------------------
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th