ความรู้สำหรับประชาชน
  - จิตวิทยาแนวพุทธ
  - ทุกข์มีไว้ให้เห็น … ไม่มีไว้ให้เป็น
  - ประจักษ์ใจในไตรลักษณ์
  - ปล่อยวางก็ว่างเอง
  - เป็นโรคประสาทเพราะขาดหลักใจ
  - ทุกข์มีเพราะยึด
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
  - ภัยคือความแก่ ความเจ็บ และความตาย
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย
  - วิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่
  - พุทโธเป็นอย่างไร
  - ทุกข์เพราะอะไร
  - ดวงตาเห็นธรรม
  - การทำจิตให้สงบ
 
สงบใจไปกับธรรมะ
 
 
ภัยคือความแก่ ความเจ็บ และความตาย
 
     
 
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552
 
     
 
 
ความผิด ในความถูก : พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)   
   
   
  ชีวิตมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้น เกิดมาก็เป็นเด็ก แล้วก็แปรเป็นหนุ่ม เป็นคนเฒ่าคนแก่เปลี่ยนไป
ทุกวัน ถ้าเรามุ่งพิจารณา เราก็จะเห็นทางไปมาของเรา เราต้องรู้จักว่าเรามาอย่างไรไปอย่างไร จะอยู่ไปอีกกี่วันกี่เดือนกี่ปี เมื่อเราระลึกได้อย่างนี้ เราก็ต้องขวนขวายรีบปฏิบัติ ถ้าเราไม่คิดอย่างนั้น เราก็จะไม่รู้จักต้นทาง กลางทาง ปลายทางว่าอยู่ตรงไหน ก็จะอยู่ไปโดยไม่มีสาระอะไรในจิตใจของเรา
 
  พระพุทธเจ้าท่านว่า มันคล้ายๆ กับสัตว์อย่างเช่น ไก่ ตอนเช้าก็พาลูกไปคุ้ยเขี่ยหากิน เย็นมาก็นอน
พรุ่งนี้มะรืนนี้ก็ไปอีก ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนมาที่ไหน ไม่รู้จัก เจ้าของเลี้ยงไว้ก็ไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงไว้ทำไม ทุกวัน เขาเอาข้าวมาโปรยให้กินก็นึกว่าเจ้าของรัก ก็วิ่งมาแย่งกันกินทุกวัน เจ้าของก็เร่งเอาข้าวให้กินทุกวันจนมันโตใหญ่ เมื่อจับยกขึ้นมาได้ ๒-๓ กิโล แล้วก็ดีใจ ไก่นึกว่าเจ้าของรักเรา นี่เจ้าของไก่อย่างหนึ่ง ไก่มันคิดไปอีกอย่างหนึ่ง คิดคนละอย่างคือมันไม่รู้เรื่อง มัจจุราชคือความตายก็เช่นเจ้าของไก่ ไก่มันไม่รู้จักก็มัวเพลินเหมือนกับเรา มัจจุราชจะตามมาถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้จัก มัวแต่เพลินอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ไม่รู้จักว่าแก่ ไม่รู้จักว่าพอ
 
--------------------------------------------
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th