ความรู้สำหรับประชาชน
  - จิตวิทยาแนวพุทธ
  - ทุกข์มีไว้ให้เห็น … ไม่มีไว้ให้เป็น
  - ประจักษ์ใจในไตรลักษณ์
  - ปล่อยวางก็ว่างเอง
  - เป็นโรคประสาทเพราะขาดหลักใจ
  - ทุกข์มีเพราะยึด
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
  - ภัยคือความแก่ ความเจ็บ และความตาย
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย
  - วิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่
  - พุทโธเป็นอย่างไร
  - ทุกข์เพราะอะไร
  - ดวงตาเห็นธรรม
  - การทำจิตให้สงบ
 
สงบใจไปกับธรรมะ
 
 
ทุกข์มีเพราะยึด
 
     
 
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552
 
     
 
 
ความผิด ในความถูก : พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)   
   
   
  จะเล่าเรื่องถึงสมเด็จพระสังฆราช แต่อาตมาได้ยินเขาเล่าต่อๆ กันมานะ ท่านไปเมืองจีนพอไปถึง
พวกชาวจีนเขาถวายถ้วยชา แหม มันสวยเหลือเกินที่เมืองไทยมันไม่มีนะนี่ พอท่านได้ถ้วยชาปุ๊บเป็นทุกข์เลย จะวางตรงไหนที่จะเก็บตรงไหน เอาใส่ย่ามใส่กระเป๋า ใครมาจับย่ามท่าน ท่านก็ว่าระวังถ้วยชานะมันจะแตก ระวังนะของแตกมันอยู่ในนั้น ท่านเลยวุ่นตลอดมา ท่านทุกข์มาตลอด ทุกข์เพราะว่ามีขึ้นมาแล้วไปยึดมัน มันเลยเป็นทุกข์
 
  อยู่มาเช้าวันหนึ่งสามเณรทำถ้วยชาหลุดมือแตก ท่านก็ว่า เอ้อหมดทุกข์ไปซะที นี่เรียกว่า บังเอิญ
ให้มันหมดทุกข์ ถ้าหากถ้วยชาใบนั้นยังไม่แตก ท่านคงจะเป็นเปรตอยู่นั่นแหละ อย่างของในบ้านโยม ถ้ามันไม่มีมันก็ทุกข์อยากจะมี ถ้าคิดถึงเรื่องทุกข์แล้วละก้อ ไอ้ทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมานะโยมไม่รู้เรื่องของมัน
 
--------------------------------------------
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th