ความรู้สำหรับประชาชน
  - จิตวิทยาแนวพุทธ
  - ทุกข์มีไว้ให้เห็น … ไม่มีไว้ให้เป็น
  - ประจักษ์ใจในไตรลักษณ์
  - ปล่อยวางก็ว่างเอง
  - เป็นโรคประสาทเพราะขาดหลักใจ
  - ทุกข์มีเพราะยึด
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
  - ภัยคือความแก่ ความเจ็บ และความตาย
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย
  - วิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่
  - พุทโธเป็นอย่างไร
  - ทุกข์เพราะอะไร
  - ดวงตาเห็นธรรม
  - การทำจิตให้สงบ
 
สงบใจไปกับธรรมะ
 
 
ปล่อยวางก็ว่างเอง
 
     
 
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552
 
     
 
 
ความผิด ในความถูก : พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)   
   
   
  เหมือนกันกับก้อนหินที่มันวางอยู่ตรงหน้าเรานี้ มันจะมีน้ำหนักอยู่ประมาณสัก ๑๒ กิโล ฯ นะ
วางอยู่ตรงหน้าเรานี่ สมมุตินะที่นี่ไอ้ความหนักนั้นมันก็เป็นปกติของมัน มันก็อยู่อย่างนั้น มันก็เป็นปกติของมัน มันก็อยู่อย่างนั้น ถ้าหากเราไปยกแล้วมันผิดปกติเลยทีเดียว เราก็ให้โทษ แหม! หินก้อนนี้มันหนักเหลือเกิน มันไปให้โทษเขาซะอย่างนั้น
 
  ไอ้ความเป็นจริงนั้นมันไม่เหลือเกิน ปกติของเขาเป็นอยู่อย่างนั้น ถึงแม้มันหนักก็ไม่มีใครไป
ปรับทุกข์ ไม่มีใครไปรับแบกมัน อารมณ์ทั้งหลายนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น เมื่ออารมณ์ที่มันผ่านมาๆ เมื่อเราไม่ไปรับแบกมันนะ เมื่อเราปล่อยมัน เมื่อเราวางมัน ไอ้ความหนักมันก็ไม่มี สมมุติว่าไอ้ความที่เราไปยึดสิ่งทั้งหลายนั้นไม่มี ก็คล้ายว่าเราที่ไม่ไปแบกหินก้อนนั้น ถึงแม้หินก้อนนั้นมันจะมีน้ำหนักอยู่ ตัวเราก็ไม่หนักเพราะไม่ไปแบกมัน อารมณ์นั้นมันจะชั่วหรือดีก็ตามทีมันเถอะ มันก็ไม่มีอะไรมันมาก ถ้าหากเรารู้มันแล้ว เราก็ปล่อยมันซะ ไม่ไปแบกมันไม่ไปยึดมันๆ ก็ละลายไปในอากาศนั้นเอง มันไม่ตามมาถึงเรา
   
--------------------------------------------
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th