ความรู้สำหรับประชาชน
  - มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ควรรู้
  - ไวรัสตับอักเสบบีและซีกับมะเร็งตับ
  - มะเร็งปากมดลูกและวัคซีน
  - มะเร็งศีรษะและลำคอ
  - มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
  - มะเร็งผิวหนัง
  - มะเร็งรังไข่
  - มะเร็งโพรงหลังจมูก
  - มะเร็งช่องปาก
  - มะเร็งต่อมไทรอยด์
  - มะเร็งกล่องเสียง
  - เนื้องอกสมอง
  - มะเร็งกระเพาะอาหาร
  - มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
  - มะเร็งหลอดอาหาร
  - มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  - มะเร็งต่อมลูกหมาก
  - มะเร็งตับ
  - มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
  - มะเร็งเต้านม
  - มะเร็งปอด
  - มะเร็งปากมดลูก
 
ความรู้โรคมะเร็ง
 
 
มะเร็งต่อมไทรอยด์
 
     
 
วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2552
 
     
 
          ต่อมไทรอยด ์เป็นต่อมไร้ท่อที่อยู่บริเวณคอทางด้านหน้าของกล่องเสียง และหลอดลม ต่อมไทรอยด์ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน ซึ่งมีหน้าที่สำคัญคือ
           ควบคุมปฏิกริยาการเผาผลาญสารอาหารต่าง ๆ ในร่างกาย และ
           เป็นฮอร์โมนที่มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของสมองทารก ในช่วงอยู่ในครรภ์มารดา
 
          มะเร็งต่อมไทรอยด์ ส่วนใหญ่จะเกิดในเพศหญิง สาเหตุของมะเร็งต่อมไทรอยด์ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อาการที่พบ ผู้ป่วยมักมีก้อนที่คอโต แข็งกดไม่เจ็บ ก้อนโตเร็ว บางรายอาจมีเสียงแหบ หายใจลำบากหรือกลืนลำบาก ซึ่งควรจะมารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์เพื่อแยกจากโรคอื่น ๆ ที่มีอาการคล้ายกันได้
     
การวินิจฉัยมะเร็งต่อมไทรอยด์ : มีดังนี้
          1. การซักประวัติของผู้ป่วยอายุและเพศ ระยะเวลาที่เริ่มเป็น การเปลี่ยนแปลงของก้อน(โตเร็วหรือช้า) อาการเหนื่อยง่ายใจสั่น อาการเสียงแหบ หายใจลำบาก กลืนลำบาก เป็นต้น
          2. การตรวจร่างกาย โดยการให้กลืนน้ำลายเพื่อตรวจดูการเคลื่อนขึ้นลงของก้อนตามการกลืน คลำต่อมไทรอยด์เพื่อประเมินขนาด รูปร่าง ลักษณะผิวเรียบ ขรุขระหรือกดเจ็บ
          3. การตรวจทางเซลวิทยา เป็นวิธีที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน โดยใช้เข็มฉีดยาขนาดเล็กเจาะดูดบริเวณก้อนที่สงสัย นำไปตรวจดูลักษณะของเซล การวินิจฉัยวิธีนี้มีความแม่นยำในการวินิจฉัย และไม่เจ็บตัวมากด้วย
     
การรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ :
          จะรักษาโดยการผ่าตัดต่อมไทรอยด์เพื่อเอามะเร็งออก ภายหลังการผ่าตัดต้องให้ดื่มสารไอโอดีน 131 และทดแทนฮอร์โมนที่สร้างจากต่อมไทรอยด์โดยการให้ไทรอกซินฮอร์โมน
     
     
   
กลับสู่ด้านบน
     
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th