ความรู้สำหรับประชาชน
  - จิตวิทยาแนวพุทธ
  - ทุกข์มีไว้ให้เห็น … ไม่มีไว้ให้เป็น
  - ประจักษ์ใจในไตรลักษณ์
  - ปล่อยวางก็ว่างเอง
  - เป็นโรคประสาทเพราะขาดหลักใจ
  - ทุกข์มีเพราะยึด
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
  - ภัยคือความแก่ ความเจ็บ และความตาย
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย
  - วิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่
  - พุทโธเป็นอย่างไร
  - ทุกข์เพราะอะไร
  - ดวงตาเห็นธรรม
  - การทำจิตให้สงบ
 
สงบใจไปกับธรรมะ
 
 
ประจักษ์ใจในไตรลักษณ์
 
     
 
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552
 
     
 
 
ความผิด ในความถูก : พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท)   
   
   
  เหมือนเด็กหรือผู้ใหญ่เล่นลูกโป่ง เห็นลูกโป่งมันลอยอยู่ ต่อไปลูกโป่งมันจะเป็นยังไง โอ้ มันเป็น
ของไม่แน่นอนนะ มันเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอน ต่อไปมันจะต้องแตก อันนี้เป็นความเห็นของผู้ใหญ่ เป็นความเห็นของผู้ที่มีปัญญา ไม่ไว้ใจในลูกโป่งแล้ว เห็นว่าลูกโป่งจะแตกแน่นอนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลา เห็นชัดเจน เข้าไป จนกว่าว่าลูกโป่งจะแตกลงไปแล้วแตกตูม ใจก็สบาย
 
  ทำไมมันถึงสบาย เพราะวิปัสสนามันเกิดแล้ว เพราะมันเห็นว่าลูกโป่งแตกก่อนแตกใช่ไหม มันแตก
เดี่ยวนี้ มันแตกทีหลังแตกที่เราเห็น ปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้นมาเลยฉันนั้น เฉพาะว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันหรือหากว่าเราได้อะไรมา วัตถุสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาแล้ว มีความรักมาก เราต้องเข้าใจว่าอันนี้ต่อไปต้องแตก
   
  ยกตัวอย่างถ้วยใบหนึ่งหรือจานใบหนึ่งสวยๆ นี่เราได้มาแล้ว ดีๆบางคน มันก็ชอบใจนะ ชอบใจ
มากดีอกดีใจนี่ เด็กมันเป็นอย่างนี้ คนไม่มีปัญญาก็นึกว่ามันดีนึกว่ามันไม่แตก ผู้มีปัญญาแล้วก็เห็นแก้วใบนี้หรือจานใบนี้ขึ้นมา ได้มาแล้ว ความดีใจเกิดขึ้นมาแล้วรู้ขึ้นมา อืม อันนี้มันก็สักแต่ว่านะ อันนี้มันเป็นภาชนะอีกวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไป มันจะต้องแตกจากเราไป มันไม่แตกเราก็ต้องแตกจากมันไป คิดได้อย่างนี้เรียกว่าจิตมันสูงแล้วมันจะพยายามให้ พ้นทุกข์แล้ว ต่อไปนานๆเราใช้จานใบนั้นแล้วมันแตกๆ แล้ว ปัญหาก็เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะอะไรเล่า เพราะเรารู้แล้วอันนี้มันแตกอยู่แล้ว อาการเช่นนี้เป็นวิปัสสนา แก้วใบนี้แตกก็ไม่มีอะไรเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้น
   
   
--------------------------------------------
 
กลับสู่ด้านบน
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th