ความรู้สำหรับประชาชน
  - จิตวิทยาแนวพุทธ
  - ทุกข์มีไว้ให้เห็น … ไม่มีไว้ให้เป็น
  - ประจักษ์ใจในไตรลักษณ์
  - ปล่อยวางก็ว่างเอง
  - เป็นโรคประสาทเพราะขาดหลักใจ
  - ทุกข์มีเพราะยึด
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
  - ภัยคือความแก่ ความเจ็บ และความตาย
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย
  - วิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่
  - พุทโธเป็นอย่างไร
  - ทุกข์เพราะอะไร
  - ดวงตาเห็นธรรม
  - การทำจิตให้สงบ
 
สงบใจไปกับธรรมะ
 
 
ทุกข์มีไว้ให้เห็น … ไม่มีไว้ให้เป็น
 
     
 
วันที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ.2552
 
     
 
   
  ทุกคนมีชีวิตและชีวิตก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา มัน
เป็นบทเรียน เป็นประสบการณ์และเป็นครูที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้ชีวิตของเรามีความก้าวหน้าและเข้มแข็งขึ้น ขอบคุณปัญหาในชีวิตที่ทำให้เราเติบโตได้ในวันนี้ เรามาเรียนรู้เรื่องของการตามดูความคิดในใจของเรา ที่จะมีความพร้อม ในการที่จะเผชิญกับสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้ แต่เราสามารถมีชีวิตที่ไม่ทุกข์ได้ กับสิ่งนั้น
 
  บทความโดย : “แม่ชี ศันสนีย์ เสถียรสุต”
  คลิกที่นี่ : http://www.sathira-dhammasathan.org/index.php?topgroupid=%20%20% 20%20%201% 20%20%20% 20&groupid=%20%20%20%20%2014
   
   
   
--------------------------------------------
 
 
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th