ความรู้สำหรับประชาชน
  - มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ควรรู้
  - ไวรัสตับอักเสบบีและซีกับมะเร็งตับ
  - มะเร็งปากมดลูกและวัคซีน
  - มะเร็งศีรษะและลำคอ
  - มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
  - มะเร็งผิวหนัง
  - มะเร็งรังไข่
  - มะเร็งโพรงหลังจมูก
  - มะเร็งช่องปาก
  - มะเร็งต่อมไทรอยด์
  - มะเร็งกล่องเสียง
  - เนื้องอกสมอง
  - มะเร็งกระเพาะอาหาร
  - มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
  - มะเร็งหลอดอาหาร
  - มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
  - มะเร็งต่อมลูกหมาก
  - มะเร็งตับ
  - มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
  - มะเร็งเต้านม
  - มะเร็งปอด
  - มะเร็งปากมดลูก
 
ความรู้โรคมะเร็ง
 
 
มะเร็งโพรงหลังจมูก
 
     
 
วันที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2552
 
     
 
          มะเร็งโพรงหลังจมูก เป็นมะเร็งที่พบมากอีกโรคหนึ่งโดยเฉพาะคนเชื้อชาติจีน มะเร็งโพรงหลังจมูกส่วนใหญ่จะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง สาเหตุส่งเสริมมาจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า เอ็บสไตน์บาร์ ไวรัส การรับประทานอาหารที่มีสารไนโตรซามีน ซึ่งมีอยู่ในอาหารเนื้อสัตว์หมักดอง เช่น ไส้กรอก แหนม ปลาร้า เนื้อสัตว์ย่างต่าง ๆ ปลาเค็ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิดจากการอักเสบเรื้อรังของโพรงหลังจมูก และสุขภาพของช่องปากไม่ดีอีกด้วย
     
อาการแสดงของมะเร็งโพรงหลังจมูก : แบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม
          1. อาการทางจมูก มีอาการระคายเคืองหลังโพรงจมูก มีน้ำมูกปนเลือด มีเลือดออกทางจมูกบ่อย ๆ แน่นหรือคัดจมูก หรือเสียงเปลี่ยนไป
          2. อาการทางหู มักจะเกี่ยวข้องกับการอุดตันของท่อปรับความดันของหูชั้นกลาง อันเนื่องมาจากการลุกลามของมะเร็ง เป็นผลให้ความกดอากาศในหูชั้นกลางลดลง ทำให้มีอาการหูอื้อ ซึ่งอาการจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
          3. อาการทางระบบประสาท ทำให้มีอาการชาหรือ เจ็บเสียวที่แก้มข้างเดียวกับมะเร็ง นอกจาก นี้ยังมีอาการกล้ามเนื้อตาเป็นอัมพาต ทำให้มองเห็นภาพซ้อน และมีอาการตาเหล่ การรับกลิ่นเสียไป
          4. ก้อนบริเวณคอ เมื่อมะเร็งลุกลามไปถึงต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ ผู้ป่วยอาจมาด้วยก้อนเพียงก้อนเดียว หลายก้อนติดกันหรือห่างกัน แต่ที่พบบ่อยมักจะเป็นเพียงก้อนเดียว มีลักษณะแข็งไม่เจ็บและเคลื่อนไปมาได้
          5. อาการอื่น ๆ ที่พบบ่อยคือ น้ำหนักลด เบื่ออาหาร มีไข้ต่ำ ๆ และอาจจะมีอาการอ้าปากไม่ขึ้น สำลักน้ำขึ้นจมูก เป็นต้น
     
การวินิจฉัยมะเร็งโพรงหลังจมูก :
          - การตรวจร่างกายและตรวจโพรงหลังจมูก
          - การตัดชิ้นเนื้อ จากเนื้องอกในโพรงจมูกไปตรวจทางพยาธิวิทยา และการตรวจเลือด
การรักษา :
          มีหลายวิธีขึ้นกับระยะของโรค แพทย์อาจพิจารณาใช้วิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีร่วมกัน คือ
          1. การฉายรังสีรักษา เป็นที่นิยมและยอมรับว่าเป็นการรักษาที่เหมาะสมที่สุดในปัจจุบัน
          2. เคมีบำบัด
          3. การรักษาแบบผสมผสาน เช่น การฉายแสง ร่วมกับ เคมีบำบัด
     
   
     
กลับสู่ด้านบน
     
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th