ความรู้สำหรับประชาชน
  - วิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง
  - เคล็ดลับ..เลิกบุหรี่
  - มั่นใจได้อย่างไรว่าไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้
  - ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยสเตอริโอแทคติก
  - แมมโมแกรม
  - มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก
  - วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  - บุหรี่กับสุขภาพ
  - วิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูก
  - เมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็ง
  - คำแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็ง
  - ทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง
  - ปัจจัยเสี่ยงและอาการของมะเร็ง
  - ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 
การตรวจหามะเร็งและอาการ
 
 
ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 
     
 
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2552
 
     
 
         โรคมะเร็งเป็นโรคที่บุคคลทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง จึงควรทำความเข้าใจถึงความหมายและสาเหตุที่ส่งเสริมให้เกิดโรคมะเร็งก่อน

         โรคมะเร็ง หมายถึง โรคที่เกิดจากเซลล์หรือเนื้อเยื่อในร่างกายมีการเปลี่ยนแปลง หรือแบ่งตัวแบบกระจายอย่างรวดเร็ว โดยอาจลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียงหรือแพร่กระจายไปตามอวัยวะที่สำคัญต่าง ๆ ได้

         โรคมะเร็งเป็นโรคที่ไม่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่ง แต่โรคมะเร็งบางชนิดอาจมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ เช่น มะเร็งเต้านม ถ้ามีประวัติบุคคลในครอบครัวเคยเป็นโรคนี้ สมาชิกภายในครอบครัวนั้นก็อาจจะมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าคนทั่วไปเล็กน้อย
     
สาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง :
         สาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งยังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัด ทราบแต่เพียงสาเหตุส่งเสริมที่อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้ ดังนี้
          1. เชื้อโรคบางชนิด เช่น
              - เชื้อไวรัส เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งโพรงจมูก
              - เชื้อแบคทีเรียบางชนิด เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร
          2. พยาธิใบไม้ในตับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งตับและทางเดินน้ำดีได้
          3. สารเคมีหลายชนิดก่อให้เกิดมะเร็ง เช่น พวกแอสเบสทอส ทำให้เกิดมะเร็งปอด เป็นต้น
          4. ยาบางชนิด เช่น ยาฮอร์โมน หรือยารักษามะเร็งบางชนิด ไม่ควรรับประทานเอง ควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เป็นต้น
          5. การสูบบุหรี่ และการดื่มสุรา
     
วิธีการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง
          1. พยายามหลีกเลี่ยงจากสภาวะต่าง ๆ ที่เป็นสารก่อมะเร็งดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น ไม่สูบบุหรี่ หรืออยู่ใกล้ผู้ที่สูบบุหรี่ เป็นต้น
          2. พยายามใช้ชีวิตให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์
# เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งได้ #              
 
สัญญาณเตือน 7 ประการ ที่อาจแสดงว่าเป็นอาการของโรคมะเร็ง มีดังนี้
          1. มีการเปลี่ยนแปลงในการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ เช่น มีเลือดออก ท้องเสียหรือท้องผูกผิดปกติ
          2. มีแผลเรื้อรังที่ไม่หาย โดยเป็นนานมากกว่า 3 สัปดาห์
          3. มีเลือดออก หรือมีสารคัดหลั่งออกมาจากบริเวณช่องต่าง ๆ ของร่างกายผิดปกติ เช่น หัวนม, จมูก, ช่องคลอด เป็นต้น
          4. คลำพบก้อนที่เต้านม หรือที่อื่น ๆ ของร่างกาย
          5. ท้องอืด อาหารไม่ย่อย มีอาการปวดท้อง กลืนอาหารลำบาก เป็นต้น
          6. ไฝหรือจุดเล็ก ๆ ตามร่างกายเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น โตขึ้น มีสีผิดปกติหรือมีเลือดออก
          7. มีอาการไอที่ผิดปกติ เช่น ไอปนเลือด ไอเรื้อรัง หรือเสียงแหบ
 
          อาการที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นเพียงสัญญาณเตือนที่อาจจะเป็นอาการของโรคมะเร็ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมด เนื่องจากอาการเหล่านี้สามารถเป็นอาการของโรคอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มะเร็งได้ด้วย ดังนั้น ถ้าสังเกตพบอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
          นอกจากนี้การตรวจร่างกายเป็นประจำ เช่น การตรวจเต้านมด้วยตนเอง , การตรวจมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกปี ก็อาจจะช่วยให้พบมะเร็งได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก ทำให้สามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที
          ดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือการสังเกตตนเอง หากรู้สึกถึงความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยต่อไป
     
กลับสู่ด้านบน
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th