ความรู้สำหรับประชาชน
  - วิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง
  - เคล็ดลับ..เลิกบุหรี่
  - มั่นใจได้อย่างไรว่าไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้
  - ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยสเตอริโอแทคติก
  - แมมโมแกรม
  - มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก
  - วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  - บุหรี่กับสุขภาพ
  - วิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูก
  - เมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็ง
  - คำแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็ง
  - ทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง
  - ปัจจัยเสี่ยงและอาการของมะเร็ง
  - ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 
การตรวจหามะเร็งและอาการ
 
 
บุหรี่กับสุขภาพ
 
     
 
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2552
 
     
 
          บุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งและเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก โรคถุงลมโป่งพอง ฯ และเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก่อนวัยอันสมควรที่สำคัญที่สุดด้วย ทั้ง ๆ ที่สามารถป้องกันได้โดยการเลิกสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่นับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ กว่า 25 ชนิดอีกด้วย เช่น โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ มะเร็งกระเพาะอาหาร มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ มะเร็งไต มะเร็งปากมดลูก
     
          ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากโรคที่มีผลสืบเนื่องจากการสูบบุหรี่ปีละ 4 ล้านคนทั่วโลก จากข้อมูลทางระบาดวิทยาขององค์การอนามัยโลกบ่งชี้ว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้าจะมีผู้เสียชีวิตจากบุหรี่ถึงปีละ 10 ล้านคน โดยร้อยละ 70 อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา บุหรี่นอกจากจะบั่นทอนสุขภาพของตัวผู้สูบแล้ว ยังส่งผลต่อคนใกล้เคียงรวมถึงทารกที่อยู่ในครรภ์ของมารดาที่สูบบุหรี่ด้วย ควันบุหรี่นอกจากจะมีสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดแล้ว ยังมีสารประกอบไม่ต่ำกว่า 4,000 ชนิด ทั้งในรูปของก๊าซที่เป็นสารพิษ สารที่ทำให้เกิดการระคายเคืองและสารก่อมะเร็งต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายเมื่อสูดดมเข้าสู่ร่างกาย
     
          บุหรี่เป็นสาเหตุของการสูญเสียทรัพยากรมนุษย์และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอันมาก โดยเฉพาะ ด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งปัจจุบันพบว่ายังมีคนไทยสูบบุหรี่เป็นประจำเป็นจำนวนถึง 10.2 ล้านคน และส่วนใหญ่อยู่ในวัยทำงาน คือ อายุ 25 - 60 ปี และจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2542 รายงานว่า มีคนไทยที่เลิกสูบบุหรี่ได้ประมาณปีละ 5 แสนคน ฉะนั้น คุณอาจเป็นคนหนึ่งที่ทำสำเร็จเช่นเดียวกับคนเหล่านี้ หากคุณตั้งใจจริง
     
ประโยชน์จากการเลิกบุหรี่
          - หลังเลิกบุหรี่มวนสุดท้าย : เพียง 20 นาที ความดันเลือดลดลงสู่ระดับปกติ การเต้นของชีพจรช้าลงสู่ระดับปกติ อุณหภูมิของมือและเท้าเพิ่มขึ้น
          - 8 ชั่วโมงหลังเลิกบุหรี่ : ระดับคาร์บอนมอนนอกไซด์ในเลือดลดลง ระดับออกซิเจนในเลือดเพิ่มขึ้นถึงระดับปกติ
          - 24 ชั่วโมงหลังเลิกบุหรี่ : โอกาสของการเกิดหัวใจวายลดลง
          - 48 ชั่วโมงหลังเลิกบุหรี่ : ปลายประสาทเริ่มเจริญเติบโต ความสามารถในการรับรู้กลิ่นและรสดีขึ้น
          - ปีแรกหลังเลิกสูบบุหรี่ : ระบบการหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น การเดินคล่องแคล่วขึ้น ระบบการทำงานของปอดดีขึ้น อาการไอ โรคไซนัส อาการอ่อนเพลียหายใจขัดดีขึ้น โอกาสเสี่ยงของโรคหัวใจตีบลดลง
          - ประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ในระยะยาว : โอกาสเสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดอุดตันลดลง โอกาสเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปอดลดลง โอกาสเสี่ยงของการเป็นมะเร็งในปาก คอ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ไต ตับอ่อนลดลง
 
    ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่
 
 
กลับสู่ด้านบน
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th