ความรู้สำหรับประชาชน
  - วิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง
  - เคล็ดลับ..เลิกบุหรี่
  - มั่นใจได้อย่างไรว่าไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้
  - ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยสเตอริโอแทคติก
  - แมมโมแกรม
  - มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก
  - วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  - บุหรี่กับสุขภาพ
  - วิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูก
  - เมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็ง
  - คำแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็ง
  - ทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง
  - ปัจจัยเสี่ยงและอาการของมะเร็ง
  - ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 
การตรวจหามะเร็งและอาการ
 
 
แมมโมแกรม
 
     
 
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2552
 
     
 
  การทำแมมโมแกรม  เหมาะสำหรับเป็นการตรวจหามะเร็งเต้านมในคนปกติ
เพราะจะสามารถเห็นเนื้อเต้านมที่ผิดปกติตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้ ก่อตัวเป็นก้อนหรือก้อนเล็กมากจนคลำไม่ได้ ซึ่งถ้าพบได้ตั้งตอนนี้โอกาสที่จะรักษา ให้หายขาดมีสูงมาก
 
          ประโยชน์ของการตรวจโดยวิธีนี้ก็คือ สามารถตรวจพบก้อนมะเร็งที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ยังคลำไม่ได้ ทำให้ผลการรักษาในกลุ่มที่พบได้ผลดี ลักษณะทางภาพรังสีที่ผิดปกติ เช่น การพบลักษณะของหินปูน ช่วยให้สงสัยว่าอาจมีก้อนมะเร็งภายในเต้านม ซึ่งจำเป็นต้องทำการตรวจต่อโดยการใช้เข็มเพื่อนำชิ้นเนื้อเต้านมมาตรวจทางพยาธิวิทยา หรือการตัดชิ้นเนื้อเต้านมบางส่วนมาตรวจทางพยาธิวิทยา เพื่อให้ทราบผลชิ้นเนื้อที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือไม่ ?
          การตรวจแมมโมแกรมที่ดีนั้นจะต้องมีเครื่องมือ เทคนิคการตรวจ คุณภาพของฟิล์มที่ดี มีแพทย์ผู้อ่านที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีและอ่านผลด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้มีความผิดพลาดในการตรวจพบมะเร็งระยะแรก ส่วนอันตรายจากการได้รับรังสีขณะตรวจแมมโมแกรมมีน้อยมาก ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้รับการตรวจ
   
การตรวแมมโมแกรมควรทำเมื่อใด :
          ในกรณีคนทั่วไปที่ไม่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นมะเร็งเต้านมควรเริ่มตรวจ ตั้งแต่อายุ 40 ปีขึ้นไป โดยตรวจเป็นประจำทุกปีหรือตามคำแนะนำของแพทย์
 
การเตรียมตัวก่อนมาตรวจ :
          จะตรวจเมื่อใดก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องงดน้ำงดอาหาร ไม่มีการรับประทานยาหรือฉีดยาใด ๆ ควรมาตรวจหลังจากประจำเดือนหมดแล้ว 7 วัน จะทำให้รู้สึกเจ็บเต้านมลดลงในขณะทำการตรวจ และควรงดทาแป้ง ลูกกลิ้ง หรือน้ำหอมบริเวณหน้าอกและรักแร้
 
กลับสู่ด้านบน
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th