ความรู้สำหรับประชาชน
  - วิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง
  - เคล็ดลับ..เลิกบุหรี่
  - มั่นใจได้อย่างไรว่าไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้
  - ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยสเตอริโอแทคติก
  - แมมโมแกรม
  - มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก
  - วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  - บุหรี่กับสุขภาพ
  - วิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูก
  - เมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็ง
  - คำแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็ง
  - ทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง
  - ปัจจัยเสี่ยงและอาการของมะเร็ง
  - ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 
การตรวจหามะเร็งและอาการ
 
 
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยสเตอริโอแทคติก
 
     
 
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2552
 
     
 
          สเตอริโอแทคติก คือ วิธีการนำชิ้นเนื้อมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกที่แม่นยำ ทำให้ทราบว่าชิ้นเนื้อนั้นเป็นมะเร็งหรือไม่
          เนื่องจากมะเร็งเต้านมมีอัตราการตรวจพบมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับต้น ๆ ของสตรีไทย ทำให้ประชาชนมีการตื่นตัวเรื่องมะเร็งและสนใจในการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรกกันมากขึ้น การตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรกและรักษาตั้งแต่ยังไม่แพร่กระจายทำให้การรักษาได้ผลดี การตรวจเพื่อหาตำแหน่งที่เป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรกนั้นทำได้โดยการทำเอ็กซเรย์เต้านมที่เรียกว่า แมมโมแกรม ซึ่งเป็นวิธีที่แม่นยำในการหาตำแหน่งเริ่มต้นที่เป็นมะเร็งในกรณีที่ไม่สามารถคลำพบก้อนได้
          แมมโมแกรม สามารถหาตำแหน่งที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมได้ จากการตรวจพบหินปูนขนาดเล็ก ๆ ที่อยู่รวมกันเป็นหย่อม การตรวจนี้มีความแม่นยำสูงมาก แพทย์สามารถตรวจหามะเร็ง ได้ตั้งแต่มะเร็งมีขนาดเล็กและยังคลำไม่ได้ ตำแหน่งที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งเต้านมจะถูกทำการเจาะให้ถูกตำแหน่ง ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมเนื่องจากตำแหน่งนั้นมีขนาดเล็กมาก
     
          การกำหนดตำแหน่งที่ตรวจพบว่าอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมจากการตรวจด้วยแมมโมแกรมนั้น แพทย์จะใช้เครื่องมือที่ทำงานด้วยระบบดิจิตอลในการกำหนดตำแหน่งแบบ 3 มิติ ที่เรียกว่า การเจาะตรวจด้วยสเตอริโอแทคติก (steriotactic breast biopsy) เข็มที่เจาะจะมีขนาดเล็กทำให้ไม่เจ็บและไม่มีแผลเป็น เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมีความแม่นยำสูงมากในการตรวจหาตำแหน่งที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
   
          โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ สามารถให้บริการในการตรวจด้วยเครื่องสเตอริโอแทคติกนี้เช่นเดียวกับสถาบันอื่นๆในระดับนานาชาติ ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้วิธีการตรวจแบบสเตอริโอแทคติกนี้ คือ สามารถให้การวินิจฉัยมะเร็งเต้านมได้อย่างแม่นยำ ประหยัดเวลา ไม่ต้องดมยาสลบ ไม่มีแผลจากการผ่าตัดเพื่อเอาชิ้นเนื้อมาตรวจ
กลับสู่ด้านบน
   
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th