ความรู้สำหรับประชาชน
  - วิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง
  - เคล็ดลับ..เลิกบุหรี่
  - มั่นใจได้อย่างไรว่าไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้
  - ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยสเตอริโอแทคติก
  - แมมโมแกรม
  - มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก
  - วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  - บุหรี่กับสุขภาพ
  - วิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูก
  - เมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็ง
  - คำแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็ง
  - ทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง
  - ปัจจัยเสี่ยงและอาการของมะเร็ง
  - ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 
การตรวจหามะเร็งและอาการ
 
 
มั่นใจได้อย่างไรว่าไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้
 
     
 
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2552
 
     
 
ที่มา : คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
   
โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
          ปัจจุบันพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงสูงขึ้น นอกจากนี้พบในประชากรที่มีกลุ่มอายุน้อยลง โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักพบแพทย์ด้วยอาการ ดังต่อไปนี้
          • ปวดท้อง
          • คลำก้อนได้บริเวณช่องท้อง
          • เบื่ออาหาร อาเจียน
          • ถ่ายอุจจาระผิดปกติ เช่น ท้องผูก ท้องเสีย หรือท้องผูกสลับท้องเสีย
          • ลักษณะอุจจาระเปลี่ยนไป เช่น เป็นก้อน ลีบเล็ก อุจจาระเหลว
          • อุจจาระสีดำหรือมีมูก หรือเลือดปนกับอุจจาระ
          • มีความรู้สึกถ่ายอุจจาระไม่สุด
          • ผอมลง น้ำหนักลด
          • บางรายอาจมาพบแพทย์เนื่องจากมีอาการซีด เพลีย หรือมีไข้ต่ำๆ ร่วมด้วย
 
          โดยในจำนวนนี้เริ่มแรก ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าตนเองป่วยเป็นโรคกระเพาะอาหาร ลำไส้อักเสบ ริดสีดวงทวารหนักหรือธาตุพิการ และมักรักษาด้วยตนเองหรือเปลี่ยนที่รักษาตามสถานพยาบาลต่างๆ ทำให้ไม่ได้รับการสืบค้นสาเหตุที่แท้จริงอย่างจริงจังทำให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้มักพบแพทย์ และได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงเมื่อระยะของโรคดำเนินไปมากหรือระยะสุดท้าย ทำให้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้
     
การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
          การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงในประชากรที่ไม่มีอาการผิดปกติใด ๆ ในระบบทางเดินอาหาร เพื่อให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงได้ตั้งแต่ในระยะเริ่มแรก เป็นการตรวจที่แพร่หลายขึ้นในปัจจุบัน อนึ่งการตรวจคัดกรองโรคนี้ ประกอบด้วยการซักประวัติผู้ป่วยอย่างละเอียดทั้งประวัติส่วนตัวและประวัติการป่วยเป็นโรคมะเร็งของบุคคลในครอบครัว การตรวจร่างกายทั่วไป การตรวจร่างกายทางทวารหนักด้วยนิ้วมือ รวมถึงการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง
     
สำหรับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนั้น แนะนำให้ทำในบุคคลต่อไปนี้
          • อายุ 45 ปีขึ้นไป และมีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารหรือมีอาการดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
          • อายุ 40 ปีขึ้นไปและไม่มีอาการผิดปกติแต่มีปัจจัยเสี่ยงดังต่อไปนี้
              - มีญาติสายตรงซึ่งได้แก่ พ่อ, แม่, พี่หรือน้อง 1 คน เป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไส้ตรง
              - มีญาติ 2 คนเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไส้ตรง
              - อายุ 15-20 ปีขึ้นไป โดยมีประวัติญาติสายตรงรวมถึงญาติคนอื่น ๆ ในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่หรือไส้ตรง 3 คนขึ้นไป เนื่องจากโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง บางชนิดถ่ายทอดทางพันธุกรรม
              - อายุ 50 ปีขึ้นไป โดยไม่มีปัจจัยเสี่ยงและไม่มีอาการผิดปกติ
              - เคยได้รับการวินิจฉัยจากการเอกซเรย์สวนแป้งตรวจลำไส้ใหญ่หรือการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ ว่ามีติ่งเนื้อยื่นที่ผนังลำไส้ใหญ่
     
          การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ประกอบด้วยการทำความสะอาดลำไส้ใหญ่และไส้ตรงโดยการรับประทานยาระบาย 1 วัน ก่อนเข้ารับการตรวจ จากนั้นแพทย์จะทำการส่องกล้องเข้าทางทวารหนักเพื่อตรวจลำไส้ใหญ่ทั้งหมด ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการปวดจุกแน่นท้องในระหว่างการส่องกล้อง ดังนั้นผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับการฉีดยาระงับปวดก่อนส่องกล้อง อนึ่งการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรงนี้ มีข้อดีเหนือกว่าการเอกซเรย์สวนแป้งตรวจลำไส้ใหญ่ เนื่องจากสามารถเห็นพยาธิสภาพภายในลำไส้ใหญ่และไส้ตรงได้ด้วยตา นอกจากนี้สามารถตัดหรือหยิบชิ้นเนื้อที่สงสัยส่งตรวจทางพยาธิวิทยาได้ แม้ว่าจะมีข้อเสียคือ อาจจะก่อนให้เกิดอาการปวดแน่นท้องในระหว่างเข้ารับการตรวจมากกว่าการเอกซเรย์สวนแป้งตรวจลำไส้ใหญ่
     
     
          โดยท่านสามารถแจ้งความจำนงเพื่อเข้ารับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และไส้ตรงได้ที่ คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ท่านจะได้รับการซักประวัติตรวจร่างกายดังกล่าวไว้ข้างต้น หากแพทย์พบว่าท่านมีข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องตรวจลำไส้และไส้ตรง ท่านจะได้รับการนัดหมายเพื่อเข้ารับการส่องกล้องต่อไป
     
          มีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่
          คลินิกศัลยกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
               วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.
          คลินิกนอกเวลาศัลยกรรม
               วันอังคาร เวลา 17.00-20.00 น.
               วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-12.00 น.
               โทร. 074-451760, 074-451761
     
กลับสู่ด้านบน
     
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th