ความรู้สำหรับประชาชน
  - วิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง
  - เคล็ดลับ..เลิกบุหรี่
  - มั่นใจได้อย่างไรว่าไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้
  - ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยสเตอริโอแทคติก
  - แมมโมแกรม
  - มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก
  - วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
  - บุหรี่กับสุขภาพ
  - วิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูก
  - เมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็ง
  - คำแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็ง
  - ทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง
  - ปัจจัยเสี่ยงและอาการของมะเร็ง
  - ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
 
การตรวจหามะเร็งและอาการ
 
 
วิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง
 
     
 
วันที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2552
 
     
 
การเตรียมตัวก่อนเลิกสูบบุหรี่
        1. เตรียมตัว ตัดสินใจแน่วแน่ ตั้งใจ และตั้งความหวังไว้ว่า "ท่านต้องเลิกบุหรี่ให้ได้"
        2. ตั้งเหตุผลในการเลิกสูบบุหรี่ ทุกคืนก่อน เข้านอนทบทวนเหตุผลนั้น 10 รอบ
        3. ตั้งใจแน่วแน่เพื่อสุขภาพของท่าน นึกถึงว่า การสูบบุหรี่เป็นการสิ้นเปลืองเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์  
        4. หลีกเลี่ยงการซื้อบุหรี่ หยุดจุดบุหรี่ เบี่ยงเบนความสนใจให้กับตัวเอง หันไปออกกำลังกาย ดื่มน้ำมาก ๆ พักผ่อนให้เพียงพอ
        5. กำหนด “วันปลอดบุหรี่” ของตนเอง อาจเป็นวันสำคัญทางศาสนา วันเกิดของตนเองหรือบุตร-ภรรยา
        6. เมื่อถึงวันปลอดบุหรี่ที่กำหนดไว้แล้วให้หยุดบุหรี่เลย ทิ้งบุหรี่ และอุปกรณ์ทั้งหมด เพื่อมิให้สิ่งเหล่านั้นมากระตุ้นความอยากบุหรี่อีก
        7. แจ้งคนในครอบครัว ที่ทำงาน นายจ้าง เพื่อนสนิท เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เป็นกำลังใจเป็นแรงสนับสนุนให้เลิกได้สำเร็จ
        8. ให้งดสุรา กาแฟ อาหารรสจัด ละเว้นการรับประทานอาหารให้อิ่มเกินไป ไม่ควรนั่งที่โต๊ะอาหารหลังอาหารนาน เพราะหลังอาหารทุกมื้อจะเกิดความอยากบุหรี่อีก ควรดื่มน้ำผลไม้ เช่น น้ำส้ม น้ำมะนาว เพราะความเป็นกรดจะช่วยชะล้างนิโคตินออกไป
        9. ต้องเข้าใจว่าอาการถอนยาจะเป็นอยู่เพียงชั่วคราว 1 - 2 สัปดาห์เท่านั้น โดยจะเป็นมากที่สุดในสัปดาห์แรกหลังจากเลิกบุหรี่ เมื่อเกิดอาการถอนยามากขึ้น ร่างกายของท่านยังต้องพึ่งนิโคติน ท่านควรจะมีคนช่วยเหลือให้มีอำนาจเหนือมัน โดยครอบครัว, เพื่อน, การอ่านหนังสือ ฯลฯ จะช่วยให้ท่านสามารถผ่านพ้นจุดนั้นไปได้
 
 
วิธีการเลิกสูบบุหรี่
        1. ห่างไกลจากคนที่สูบบุหรี่
        2. เปลี่ยนแปลงนิสัยการสูบ ไม่สูบแบบสูดควันเข้าไปลึกๆ บ่อยๆ สูบเพียงครึ่งหนึ่งของแต่ละมวนสูบเพียงเล็กน้อยในแต่ละวัน
        3. ตั้งใจว่าจะสูบเพียงแค่ไหนใน 1 วัน ไม่สูบพร่ำเพรื่อ สูบเพียงเท่าที่ต้องการจริงๆ ควรเตือนตนเองทุกครั้งก่อนที่จะหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดแล้วสูบ อย่าหยิบขึ้นมาจุดสูบโดยปราศจากการคิด พยายามมองกระจกแล้ววางไม้ขีดและบุหรี่ บอกกับตัวเองว่าเราไม่ต้องการมัน
        4. เมื่อถึงวันที่จะเลิกบุหรี่ให้กำจัดบุหรี่ทั้งหมดออกไป เก็บที่เขี่ยบุหรี่ หรือทำที่เขี่ยบุหรี่ให้ว่างเปล่า มันจะเป็น
เครื่องเตือนคุณในการสูบบุหรี่แต่ละวัน
        5. หยุดซื้อเป็นหีบห่อ หยุดพกพา ทำให้มันดูยากในการที่จะหยิบมาสูบ
        6. เมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าอยากสูบ ทำอย่างอื่นทดแทน หรือเปลี่ยนนิสัยเป็นการรับประทานแทน เช่น ดื่มนม ดื่มน้ำส้ม ทานขนมหวาน เคี้ยวหมากฝรั่ง แทนการสูบบุหรี่
        7. พิจารณาถึงผลดีในการเลิกสูบบุหรี่บ่อย ๆ
        8. ให้รางวัลกับตัวเองสำหรับการหยุดสูบได้ใน 1 วัน เช่น ไปดูหนัง สนุกกับการทำสิ่งที่ชอบ
        9. ไม่ต้องห่วงว่าจะรู้สึกง่วงนอน มันเป็นเพียงอาการช่วงสั้นๆ แล้วจะผ่านพ้นไปได้ ทำสิ่งที่ตื่นเต้นแทน เช่น การเล่นกีฬา
การขี่จักรยาน
        10. เมื่อเผลอกลับไปสูบอีกโดยไม่ตั้งใจ ให้กลับมาพยายามใหม่
     
     
ผลดีของการเลิกสูบบุหรี่
        1. การเลิกสูบบุหรี่ ทำให้การรับรสและกลิ่นของอาหารดีขึ้น ลมหายใจไม่มีกลิ่น อาการไอ และเสมหะลดน้อยลง สมอง-ปลอดโปร่งมากขึ้น
        2. การเลิกสูบบุหรี่ ทำให้ตนเองและคนรอบข้าง ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่างๆ โดยเฉพาะมะเร็งปอด รวมถึงโรคอื่นๆ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด
        3. การเลิกสูบบุรี่ ทำให้ประหยัดเงิน ต่อตัวเองครอบครัวและประเทศชาติ
        4. การเลิกสูบบุหรี่ ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น เพราะอากาศเป็นพิษน้อยลง เศษขยะน้อยลง
        5. การเลิกสูบบุหรี่ ทำให้ไม่เป็นที่ รังเกียจ สามารถเข้าสังคมได้อย่างมีความสุข
 
        เราขอเป็นกำลังใจให้ท่าน “ผู้ที่จะสามารถเลิกสูบบุหรี่” เพื่อสุขภาพของท่านและบุคคลอันเป็นที่รักของท่าน
 
กลับสู่ด้านบน
 
 
     
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th