ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  ความรู้สำหรับประชาชน
  รอบรู้เรื่องมะเร็ง
  - การตรวจหามะเร็งและอาการ
  - ความรู้โรคมะเร็ง
  - การรักษาและดูแลผู้ป่วย
  - อาหารผู้ป่วยมะเร็ง
  สุขภาพดีด้วยโภชนบำบัด
  เคล็ดลับโภชนาการ
  ขยับสักนิดพิชิตสุขภาพ
  เยียวยาจิตใจ
  สงบใจไปกับธรรมะ
  ถาม-ตอบเรื่องมะเร็ง
  ข่าวสารน่ารู้
 
   
 
ธรรมะศึกษา
  - การทำจิตให้สงบ
  - ดวงตาเห็นธรรม
ปุจฉา-วิสัชนา
 
  - ทุกข์เพราะอะไร
  - พุทโธเป็นอย่างไร
  - วิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมปล่อย
  - ภัยคือความแก่ ความเจ็บ และความตาย
  - ทุกข์เพราะไม่ยอมรับความจริง
  - ทุกข์มีเพราะยึด
  - เป็นโรคประสาทเพราะขาดหลักใจ
  - ปล่อยวางก็ว่างเอง
  - ประจักษ์ใจในไตรลักษณ์
ลิงค์สร้างจิตวิญญาณที่มั่นคง ด้วยธรรมะ
 
 
ความรู้ทางศาสนา จากมูลนิธิมหามกุฏราชวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์
 
   
ห้องสมุดธรรม ปุจฉา-วิสัชนา ธรรมเสวนา กับหลวงปู่พุทธอิสระ
วัดอ้อน้อย (ธรรมะอิสระ) จังหวัดนครปฐม
 
   
 
ทุกข์มีไว้ให้เห็น… ไม่มีไว้ให้เป็น จากเสถียรธรรมสถาน โดย
แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
   
 
 
ตอบปัญหาธรรมะ จากพระอาจารย์ที่หลากหลาย
 
   
 
 
ประตูสู่ธรรม แหล่งข้อมูลความรู้เรื่องพระพุทธศาสนา
 
 
กลับสู่ด้านบน
 
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th