ส่งเสริมสุขภาพสตรีพ้นภัยจากมะเร็งปากมดลูกและเต้านม วันที่ 20 สิงหาคม 2553
   
            ศูนย์มะเร็ง ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองสะเดา  จัดโครงการ “ส่งเสริมสุขภาพสตรีพ้นภัยจากมะเร็งปากมดลูกและเต้านม” และร่วมรณรงค์ป้องกันมะเร็งในสตรีเนื่องในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 12.30 – 16.00 น. ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสะเดา จ.สงขลา เพื่อให้สตรีไทย มีความรู้ความเข้าใจในโรคมะเร็ง ลดปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง และตระหนักดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่ดี 
          - การบรรยาย   “มะเร็งปากมดลูก ความเสี่ยงที่เลือกได้”  โดย รศ.นพ.วิรัช วุฒิภูมิ
“รู้เท่าทัน มะเร็งเต้านม” โดย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ 
          - สาธิตเมนู “ อาหารต้านมะเร็ง ”  พร้อม ชิมฟรี ! โดยนักโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
          - กิจกรรมอื่นๆ เช่น การสาธิตวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การเย็บเต้านมเทียม นิทรรศการความรู้ และของรางวัลอีกมากมาย
 
   
ภาพกิจกรรม
หน้า | 1
หน้า | 1
 
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th