4 ก.พ. วันมะเร็งโลกปี 2554 "ป้องกันแสงแดด..ก่อนมะเร็งผิวหนังมาเยือน" ณ บริเวณลานเวทีสุภาพ
   
            องค์การอนามัยโลกร่วมกับสหภาพต่อต้านมะเร็งระหว่างประเทศ (International Union Against Cancer : UICC) ได้กำหนดให้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก (World Cancer day)
 
          ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จึงจัดกิจกรรม "วันมะเร็งโลกปี 2554" ขึ้น เมื่อวันที่ 4 ก.พ. ที่ผ่านมา ณ บริเวณลานเวทีสุภาพ รพ.สงขลานครินทร์ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ ให้ประชาชนทราบถึงการดูแลตนเอง ให้ห่างไกลโรคมะเร็ง เนื่องจากในปัจจุบันโรคมะเร็ง ถือเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ทั้งนี้หากทราบถึงสาเหตุของโรคก็สามารถป้องกันการเป็นโรคมะเร็งได้
 
   
ภาพกิจกรรม
หน้า | 1
หน้า | 1
 
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th