มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก     
   
 
 
 
 
>> กิจกรรมปี 2550

1
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรม "มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก"ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข และประชาชนที่สนใจ ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2550
 
  --> ภาพกิจกรรม
 
2
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรม "มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก"ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอจะนะ วันที่ 26 กรกฎาคม 2550
 
  --> ภาพกิจกรรม
 
3
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรม "มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก"ให้กับนิสิตและบุคลากร ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2550
 
  --> ภาพกิจกรรม
 
หน้า : 1
 
>> กิจกรรมปี 2549

1
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรม "มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก"ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอระโนด วันที่ 4 ธันวาคม 2549
 

--> ภาพกิจกรรม
 
2
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรม "มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก"ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อำเภอสิงหนคร วันที่ 13 พฤศจิกายน 2549
 

--> ภาพกิจกรรม
 
3
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรม "มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก" ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลเมืองสะเดา
 

--> ภาพกิจกรรม
 
หน้า : 1 [2]
   
   
กลับสู่ด้านบน
 
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th