วันรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม     
   
 
>> กิจกรรมปี 2553

1
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  สัปดาห์ต้านภัยมะเร็งเต้านม ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2553
 
  --> รายละเอียดเพิ่มเติม / ภาพกิจกรรม
 
 
 
 
>> กิจกรรมปี 2550

1
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  วันรณรงค์ต่อต้านมะเร็งเต้านม “ก้าวไกลด้วยนวัตกรรมใหม่..เพื่อสิ่งที่ดีกว่า” วันที่ 21 ตุลาคม 2550
 
  --> รายละเอียดเพิ่มเติม / ภาพกิจกรรม
 
2
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรม "มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก" ให้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อ.สะเดา จังหวัดสงขลา วันที่ 5 กรกฎาคม 2550
 
  --> ภาพกิจกรรม
 
3
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรม "มะเร็งเต้านม...ภัยที่รบได้" ให้กับกลุ่มสตรี ณ ชุมชนบ้านทับโกบ อ.สะเดา จังหวัดสงขลา วันที่ 16 มิถุนายน 2550
 
  --> ภาพกิจกรรม
 
หน้า : 1 [2][3]
 
>> กิจกรรมปี 2549

1
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรม "มะเร็งเต้านมและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง" ให้กับสาธารณสุขชุมชน เทศบาลเมืองบ้านพรุ วันที่ 17 กรกฎาคม 2549
 

--> ภาพกิจกรรม
 
2
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรม "มะเร็งเต้านมและวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง" ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เทศบาลนครสงขลา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549
 

--> ภาพกิจกรรม
 
หน้า : 1
   
   
กลับสู่ด้านบน
 
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th