ยุทธการปราบมะเร็งปอด     
   
 
 
 
>> กิจกรรมปี 2551

1
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรมเรื่อง "ยุทธการปราบมะเร็งปอด"ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลควนเนียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา วันที่ 10 เมษายน 2551
 
  --> ภาพกิจกรรม
 
2
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรมเรื่อง "ยุทธการปราบมะเร็งปอด"ให้กับพนักงาน บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด(มหาชน) อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 13 และ 27 มีนาคม 2551
 
  --> ภาพกิจกรรม
 
3
คลิก ดูรูปทั้งหมด
  อบรมเรื่อง "ยุทธการปราบมะเร็งปอด"ให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 11 และ 18 กุมภาพันธ์ 2551
 
  --> ภาพกิจกรรม
 
หน้า : 1
 
 
   
   
กลับสู่ด้านบน
 
Untitled Document

   
      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © หน่วยสารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร 0-7445-1595 โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th