ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  บทความสุขภาพ
  มุมสุขภาพ
  มุมโภชนาการ
  มุมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 
>> มุมสุขภาพ
   
 
คลิก อ่านรายละเอียด

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม

 
ที่มา : FamilialCRC.com / เข้าชม 881
คลิก อ่านรายละเอียด
อาการปวด
ในผู้ป่วยมะเร็ง
 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 217 ประจำเดือนเมษายน 2556 / เข้าชม 1322
คลิก อ่านรายละเอียด
รู้เร็ว รู้ช้า
มะเร็งลำไส้ใหญ่
และลำไส้ตรง
 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 216 ประจำเดือนมีนาคม 2556 / เข้าชม 1119
คลิก อ่านรายละเอียด

เครือข่ายโรคมะเร็ง
กับรางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น

 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556 / เข้าชม 836
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็ง
กับการป้องกัน
 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 214 ประจำเดือนมกราคม 2556 / เข้าชม 621
คลิก อ่านรายละเอียด
ภาวะ
มะเร็งเข้ากระดูก
 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 213 ประจำเดือนธันวาคม 2555 / เข้าชม 624

   
   
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th