ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  บทความสุขภาพ
  มุมสุขภาพ
  มุมโภชนาการ
  มุมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 
>> มุมดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
   
 
คลิก อ่านรายละเอียด
Advance Care
Planning and
Living Will
 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 197 ประจำเดือนสิงหาคม 2554 / เข้าชม 1949
คลิก อ่านรายละเอียด
สภาวะทางด้าน
จิตใจและอารมณ์
ของผู้ป่วยมะเร็ง
 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 197 ประจำเดือนสิงหาคม 2554 / เข้าชม 1367
คลิก อ่านรายละเอียด
Advance Care
Planning and
Living Will
 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 198 ประจำเดือนกันยายน 2554 / เข้าชม 917
คลิก อ่านรายละเอียด

พร 3 ประการ กับ
"ภารกิจที่ยังไม่เสร็จสิ้น"

 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 195 ประจำเดือนมิถุนายน 2554 / เข้าชม 1019
คลิก อ่านรายละเอียด

โรงพยาบาลคาลวารี (1)

 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 194 ประจำเดือนพฤษภาคม 2554 / เข้าชม 757
คลิก อ่านรายละเอียด
นานาทัศนะ
เรื่องสถานดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 
ที่มา : ข่าวคณะแพทย์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 192 ประจำเดือนมีนาคม 2554 / เข้าชม 686

   
   
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595