ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  ความรู้สำหรับประชาชน
  รอบรู้เรื่องมะเร็ง
  - การตรวจหามะเร็งและอาการ
  - ความรู้โรคมะเร็ง
  - การรักษาและดูแลผู้ป่วย
  - อาหารผู้ป่วยมะเร็ง
  สุขภาพดีด้วยโภชนบำบัด
  เคล็ดลับโภชนาการ
  ขยับสักนิดพิชิตสุขภาพ
  เยียวยาจิตใจ
  สงบใจไปกับธรรมะ
  ถาม-ตอบเรื่องมะเร็ง
  ข่าวสารน่ารู้
 
   
 
• เรื่องน่ารู้
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ดนตรีบำบัด-คณิตศาสตร์ทางอารมณ์
   ได้มีบทพระราชนิพนธ์ตอนหนึ่งทางด้านดนตรี ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ว่า “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดาน...  [เข้าชม 212376]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
การขจัดทุกข์ด้วยตนเอง
   เมื่อเกิดทุกข์มากๆ ผลที่ตามมาไม่ได้มีต่อจิตใจหรืออารมณ์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วเท่านั้น แต่จะมีผลกระทบต่อร่างกายและความเป็นอยู่ทุกอย่าง...  [เข้าชม 218025]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
โรคซึมเศร้า
   อาการสำคัญ คือ อารมณ์เศร้า ผู้ป่วยจะซึมเศร้าหดหู่ สะเทือนใจร้องไห้ง่าย ในผู้ป่วยไทยอาจไม่บอกว่าเศร้า แต่จะบอกว่ารู้สึกเบื่อหน่ายไปหมด...  [เข้าชม 215896]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
"อยู่อย่างไรกับ...ความเครียด"
   คำถามที่มักจะถูกถามอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นจากผู้ป่วยเอง ญาติผู้ป่วยหรือแม้แต่คนที่รู้จักกันก็ตาม คือทำอย่างไรดีถึงจะหายเครียด หรือทำอย่างไร...  [เข้าชม 213116]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ความเครียด...บางอย่างที่คุณควรรู้
   ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจที่ผ่านมาได้มีผู้พูดถึงความเครียดมากขึ้น ดูเหมือนว่าพวกเราทุกคนจะเครียดกันไปหมด นอกจากเรื่องเศรษฐกิจ ปากท้อง...  [เข้าชม 212462]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ภาวะทางจิตใจที่ทำให้เกิดโรคทางกายที่พบบ่อย
   โรคภาวะทางจิตใจสามารถทำให้เกิดโรคทางกายได้หลายชนิดมักผ่านการทำงานของระบบประสาท...  [เข้าชม 219032]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ปัญหาทุกข์ใจผ่อนคลาย ป้องกันได้
   ที่มาของความทุกข์ส่วนใหญ่มาจากคนใกล้ตัวของเรานั่นเองซึ่งได้แก่ ครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ผู้ร่วมงาน ในทางธรรม อธิบายว่าเกิดจาก...  [เข้าชม 216204]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ปัญหานอนไม่หลับ หลับไม่เพียงพอ
   “อาการนอนไม่หลับ” หรือ“การนอนหลับไม่เพียงพอ(insomnia)” เป็นเพียงอาการที่นำผู้ป่วยมาพบแพทย์ ไม่ใช่ตัวโรค แพทย์จึงต้องสืบค้นหา...  [เข้าชม 213070]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
การช่วยขจัดทุกข์ผู้อื่น
   หากจะตั้งคำถามว่า อะไรมีค่าที่สุดในชีวิตแต่ละคนคงจะมีคำตอบที่แตกต่างกันไป แต่คงจะมีคนจำนวนมากตอบว่า ชีวิตคือสิ่งมีค่ามากที่สุดเรา...  [เข้าชม 212780]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
โรคกังวล
   ลักษณะสำคัญของโรค คือ ผู้ป่วยมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ หรือกิจกรรมต่างๆ มากผิดปกติ และมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 3 อย่าง...  [เข้าชม 212878]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ทำอย่างไร คนไทยจะอายุยืนมากขึ้น ??
   ที่จริง ไม่ยากเลยถ้าคนไทยจะมีอายุยืนขึ้น รู้หลักปฏิบัติให้ถูกต้องก็จะแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่ป่วย...  [เข้าชม 212105]
 
 
• แบบทดสอบสุขภาพจิตที่ได้รับการับรองจากกรมสุขภาพจิต
 
แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยใหม่ ฉบับสมบูรณ์ 54 ข้อ
     http://www.dmh.go.th/test/thaihapnew/asheet.asp?qid=1
 
แบบทดสอบดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ
     http://www.dmh.go.th/test/thaihapnew/thi15/asheet.asp?qid=1
 
้แบบทดสอบคุณภาพชีวิต จากองค์การอนามัยโลกชุดย่อ
     http://www.dmh.go.th/test/whoqol/asheet.asp?qid=1
 
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (ใหม่ปีพ.ศ. 2457)
     http://www.dmh.go.th/test/depress/asheet.asp?qid=1


 
• ลิงค์ความรู้ด้านสุขภาพจิต
 
ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิตที่ดีของคนไทย
 
 
   
   
กลับสู่ด้านบน
 
 
   
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595