ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  ความรู้สำหรับประชาชน
  รอบรู้เรื่องมะเร็ง
  - การตรวจหามะเร็งและอาการ
  - ความรู้โรคมะเร็ง
  - การรักษาและดูแลผู้ป่วย
  - อาหารผู้ป่วยมะเร็ง
  สุขภาพดีด้วยโภชนบำบัด
  เคล็ดลับโภชนาการ
  ขยับสักนิดพิชิตสุขภาพ
  เยียวยาจิตใจ
  สงบใจไปกับธรรมะ
  ถาม-ตอบเรื่องมะเร็ง
  ข่าวสารน่ารู้
 
 
การตรวจหามะเร็งและอาการ
 
   
คลิก อ่านรายละเอียด
วิธีการเลิกสูบบุหรี่ด้วยตนเอง
   การเตรียมตัวก่อนเลิกสูบบุหรี่ 1. เตรียมตัว ตัดสินใจแน่วแน่ ตั้งใจ และตั้งความหวังไว้ว่า "ท่านต้องเลิกบุหรี่ให้ได้" 2. ตั้งเหตุผล...  [เข้าชม 215388]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
เคล็ดลับ..เลิกบุหรี่
   ผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ คุณอาจไม่รู้ว่าในแต่ละปีมีคนไทยเลิกสูบบุหรี่ได้ปีละ 200,000 คน จากสถิติพบว่าร้อยละ 80 ของผู้ที่หยุดสูบ...  [เข้าชม 220043]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มั่นใจได้อย่างไรว่าไม่ได้เป็นมะเร็งลำไส้
   ปัจจุบันพบอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงสูงขึ้น นอกจากนี้พบในประชากรที่มี...  [เข้าชม 214173]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยสเตอริโอแทคติก
   สเตอริโอแทคติก คือ วิธีการนำชิ้นเนื้อมาตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อวินิจฉัยมะเร็งเต้านม...  [เข้าชม 213007]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
แมมโมแกรม
   เหมาะมากสำหรับเป็นการตรวจหามะเร็งเต้านมในคนปกติ เพราะจะสามารถเห็นเนื้อเต้านมที่ผิดปกติตั้งแต่ที่มันยังไม่ได้ก่อตัวตัวเป็นก้อน...  [เข้าชม 213523]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งสยบ เมื่อพบตั้งแต่แรก
   ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งจะเป็นโรคที่ร้ายแรงและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโรคไม่ติดต่อในประเทศไทย แต่มะเร็งที่เป็นกันมาก...  [เข้าชม 212250]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
วิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
   มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับสองในผู้หญิงไทยรองจากมะเร็งปากมดลูก โดยพบมากในช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป...  [เข้าชม 216976]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
บุหรี่กับสุขภาพ
   บุหรี่เป็นสารเสพติดชนิดหนึ่งและเป็นสาเหตุของโรคหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง มะเร็งช่องปาก โรคถุงลมโป่งพอง...  [เข้าชม 214148]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
วิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูก
   เป็นโรคที่สามารถสืบค้นและป้องกันได้ โดยการตรวจภายในเพื่อค้นหามะเร็งปากมดลูก เรียกว่า การตรวจแป็ปสเมียร์ เป็นการตรวจภายใน...  [เข้าชม 213972]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
เมื่อสงสัยว่าเป็นมะเร็ง
   ปัจจุบันนี้เมื่อผู้ป่วยส่วนหนึ่งตรวจพบตัวเองว่ามีความผิดปกติ เช่น มีก้อนเนื้อหรือมีแผลเรื้อรังหรือได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์...  [เข้าชม 213015]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
คำแนะนำการตรวจคัดกรองมะเร็ง
   ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งจะเป็นโรคที่ร้ายแรง แต่มะเร็งที่เป็นกันมากทั้งในเพศชายและเพศหญิง...  [เข้าชม 216342]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ทำอย่างไรไม่ให้เป็นมะเร็ง
   โรคมะเร็งเป็นโรคร้ายแรงที่ทุกคนไม่ต้องการให้เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งมีวิธีปฏิบัติตนเพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง...  [เข้าชม 211972]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ปัจจัยเสี่ยงและอาการของมะเร็ง
   โรคมะเร็ง หมายถึงโรคที่เนื้อเยื่อ(เซลล์) ของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงโดยการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วลุกลามไปยังอวัยวะใกล้เคียง...  [เข้าชม 215834]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ความรู้เรื่องโรคมะเร็ง
   โรคมะเร็งเป็นโรคที่บุคคลทั่วไปรู้จักกันเป็นอย่างดี แต่ยังไม่ทราบถึงสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งอย่างชัดเจน ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน...  [เข้าชม 219972]
 
 
 
 
 
     
กลับสู่ด้านบน
 
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595