ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  ความรู้สำหรับประชาชน
  รอบรู้เรื่องมะเร็ง
  - การตรวจหามะเร็งและอาการ
  - ความรู้โรคมะเร็ง
  - การรักษาและดูแลผู้ป่วย
  - อาหารผู้ป่วยมะเร็ง
  สุขภาพดีด้วยโภชนบำบัด
  เคล็ดลับโภชนาการ
  ขยับสักนิดพิชิตสุขภาพ
  เยียวยาจิตใจ
  สงบใจไปกับธรรมะ
  ถาม-ตอบเรื่องมะเร็ง
  ข่าวสารน่ารู้
 
 
ความรู้โรคมะเร็ง
 
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ควรรู้
   มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นเซลล์มะเร็งของเนื้อเยื่อลำไส้ ชนิดที่พบบ่อยคือมะเร็งที่เติบโตมาจากเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเป็นต่อมในลำไส้...  [เข้าชม 214514]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
ไวรัสตับอักเสบบีและซีกับมะเร็งตับ
   ไวรัสตับอักเสบบี และซี เป็นไวรัสตับอักเสบที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุข ปัจจุบันพบผู้ป่วยที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี ...  [เข้าชม 213026]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งปากมดลูกและวัคซีน
   “มะเร็งปากมดลูก...สาเหตุการตายที่สำคัญของมะเร็งในผู้หญิงไทย” มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับต้นๆ ของโรคมะเร็งใน...  [เข้าชม 214036]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งศีรษะและลำคอ
   เป็นมะเร็งที่พบมากในเพศชาย ซึ่งหากตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก การรักษาจะได้ผลดีมากเช่นเดียวกับมะเร็งอื่นๆ สาเหตุของ...  [เข้าชม 212979]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
   เป็นมะเร็งที่พบมาก 1 ใน 10 อันดับแรกของมะเร็งที่พบมากในเพศชาย โดยพบมากในช่วงอายุ 50-70 ปี ส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาจากเยื่อบุ...  [เข้าชม 218862]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งผิวหนัง
   สาเหตุเกิดจากการถูกแสงแดดมากเกินไป การถูกแสงเอกซเรย์ในปริมาณสูง แผลเป็นจากรอยไหม้ หรือได้รับสารหนูในปริมาณสูง ...  [เข้าชม 220503]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งรังไข่
   มะเร็งรังไข่มักไม่มีอาการในระยะเริ่มแรก จนกระทั่งมะเร็งได้แพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ ซึ่งเป็นระยะลุกลามมากแล้วจึงจะเริ่ม...  [เข้าชม 212808]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งโพรงหลังจมูก
   เป็นมะเร็งที่พบมากอีกโรคหนึ่งโดยเฉพาะคนเชื้อชาติจีน มะเร็งโพรงหลังจมูกส่วนใหญ่จะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง...  [เข้าชม 212827]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งช่องปาก
   เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับหนึ่งในห้าของมะเร็งที่พบมากที่สุดของมะเร็งในเพศชาย และมักพบในผู้สูงอายุระหว่าง 50-60 ปี...  [เข้าชม 215288]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งต่อมไทรอยด์
   ส่วนใหญ่จะเกิดในเพศหญิง สาเหตุของมะเร็งต่อมไทรอยด์ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่อาการที่พบ ผู้ป่วยมักมีก้อนที่คอโต แข็งกดไม่เจ็บ...  [เข้าชม 212607]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งกล่องเสียง
   เป็นมะเร็งที่พบบ่อยในเพศชาย โดยพบในอัตราส่วน ชาย ต่อ หญิง เป็น 10 ต่อ 1 ซึ่งพบได้ประมาณ 2.8% ของมะเร็งทั้งหมด และพบมากในช่วงอายุ 50 – 60 ปี...  [เข้าชม 212644]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
เนื้องอกสมอง
   พบได้ในทุกกลุ่มอายุ สาเหตุของการเกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดจากอะไร อาการผิดปกติที่อาจจะบอกว่าผู้ป่วยมีเนื้องอกในสมองแสดงออกได้หลายอย่างด้วยกัน...  [เข้าชม 213048]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งกระเพาะอาหาร
   จะพบในคนอายุ 40 ปีขึ้นไปเป็นส่วนใหญ่ และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ในประเทศไทยการส่องกล้องตรวจผู้ป่วยที่มา...  [เข้าชม 212900]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน
   เป็นโรคมะเร็งทางโลหิตวิทยาที่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในไขกระดูก ทำให้มีการแบ่งตัวเพิ่มจำนวน...  [เข้าชม 221354]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งหลอดอาหาร
   มะเร็งหลอดอาหารเป็นมะเร็งที่พบมากในภาคใต้ โดยมีอุบัติการณ์สูงที่สุดในประเทศไทย พบมากในเพศชายมากกว่าเพศหญิง ที่มีอายุ...  [เข้าชม 213425]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
   โรคมะเร็งเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายรวมทั้งต่อมน้ำเหลือง มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเป็นโรคที่มีความผิดปกติ...  [เข้าชม 217089]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งต่อมลูกหมาก
   มะเร็งต่อมลูกหมากเกิดในผู้ชายสูงอายุ ในประเทศไทยอายุที่พบบ่อยคือมากกว่า 60 ปี มีรายงานอุบัติการณ์ในผู้ชายอายุ 40-60 ปี...  [เข้าชม 216408]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งตับ
   เป็นโรคมะเร็งที่รุนแรงชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของมะเร็งในผู้ชายไทย มะเร็งตับพบในเพศชายมากกว่า...  [เข้าชม 217795]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
   เป็นมะเร็งที่พบมากทั้งในเพศชายและเพศหญิงเป็นอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย เกิดจากเซลล์เยื่อบุผนังลำไส้มีการเปลี่ยนแปลง...  [เข้าชม 217802]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งเต้านม
   เป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 2 ในผู้หญิงไทยรองจากมะเร็งปากมดลูก อุบัติการณ์ที่พบเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงอายุ 40 ปี...  [เข้าชม 215473]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งปอด
   เป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งในเพศชายทั้งหมดในประเทศไทย ซึ่งตรวจพบในระยะเริ่มแรกได้ค่อนข้างยาก สาเหตุยังไม่...  [เข้าชม 214047]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
มะเร็งปากมดลูก
   เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดของมะเร็งในสตรีไทย และพบมากในช่วงอายุ 35-60 ปี แต่มะเร็งปากมดลูกสามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะ...  [เข้าชม 220793]
 
 
 
 
 
     
กลับสู่ด้านบน
 
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595