ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  ความรู้สำหรับประชาชน
  รอบรู้เรื่องมะเร็ง
  - การตรวจหามะเร็งและอาการ
  - ความรู้โรคมะเร็ง
  - การรักษาและดูแลผู้ป่วย
  - อาหารผู้ป่วยมะเร็ง
  สุขภาพดีด้วยโภชนบำบัด
  เคล็ดลับโภชนาการ
  ขยับสักนิดพิชิตสุขภาพ
  เยียวยาจิตใจ
  สงบใจไปกับธรรมะ
  ถาม-ตอบเรื่องมะเร็ง
  ข่าวสารน่ารู้
 
 
อาหารผู้ป่วยมะเร็ง
 
   
คลิก อ่านรายละเอียด
อาหารดีเปรียบเหมือนยาดีสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
   สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง คือ อาหารที่ผู้ป่วยรับประทาน...  [เข้าชม 216951]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
โภชบำบัดกับการรักษามะเร็ง
   ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักกำหนดอาหารและนักเภสัชวิทยา หากท่านเป็นผู้มีสขภาพดีอยู่แล้ว ไม่ได้อยู่ในภาวะการเจ็บป่วย...  [เข้าชม 211936]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
อาหารกับมะเร็ง
    โดย ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักกำหนดอาหารและนักเภสัชวิทยา มะเร็งเป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้...  [เข้าชม 211862]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
โภชนาการต้านมะเร็ง
   วิดีโอการบรรยายให้ความรู้ โดย ดร.กมล ไชยสิทธิ์ นักกำหนดอาหารและนักเภสัชวิทยา ...  [เข้าชม 211707]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
โภชนาการบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
   โดย พรพิศ เรืองขจร งานโภชนาการ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โปรตีนเป็นสารอารชนิดหนึ่ง...  [เข้าชม 212282]
   
คลิก อ่านรายละเอียด
อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
   การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันก้าวหน้าไปมาก มีทั้งยาและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามากมาย แต่ภาวะการขาดอาหารจากโรคมะเร็ง...  [เข้าชม 213027]
 
 
 
 
 
     
กลับสู่ด้านบน
 
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th