ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง
  มูลนิธิ รพ.สงขลานครินทร์
  กองทุน"ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม"
  กองทุน"เพื่อนช่วยเพื่อน ม.อ."
  กองทุนมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม
 
 กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
 
   
   
            ด้วยปัจจุบันนี้โรคมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโรคมะเร็งที่พบมากในเพศหญิงของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ดังนั้นกองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม จึงจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ทางด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งเต้านม สำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
 
วิธีติดต่อบริจาค
บริจาคโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิสงขลานครินทร์ บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลขที่ 15 ถ.กาญจนวนิช
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 0-7445-1559 หรือ 089-7331170
โดยระบุวัตถุประสงค์ของการบริจาคเพื่อสนับสนุน
กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
หรือ
   
บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลขที่ 565-2-09777-0 และโทรศัพท์แจ้งการโอนเงินมายังมูลนิธิสงขลานครินทร์ โทร 0-7445-1599 หรือ 089-7331170 โดยระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงินว่าต้องการบริจาคให้กับ กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
   
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/shf/
 
 
กลับสู่ด้านบน
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595