ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง
  มูลนิธิ รพ.สงขลานครินทร์
  กองทุน"ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม"
  กองทุน"เพื่อนช่วยเพื่อน ม.อ."
  กองทุนมะเร็งลำไส้ใหญ่แบบพันธุกรรม
 
 กองทุน "ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ม.อ."
 
   
           กองทุน "ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ม.อ." จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ม.อ. ดังนี้
 
           1. กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันอังคารที่ 3 ของเดือน เวลา 9.00-10.00 น. ณ ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โดยเป็นกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและญาติได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ระหว่างกันประดุจเพื่อน นอกจากนี้ยังมีการจัดให้ความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย
           2. ค่าเบี้ยเลี้ยงให้แก่อาสาสมัครของชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ในงานอาสาสมัครในการช่วยเหลือดูแลให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ที่ต้องการความช่วยเหลือ
           3. ค่าเดินทาง ค่าวัสดุที่จำเป็น ตลอดจนค่าครองชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีปัญหาทางด้านการเงิน
           4. อื่น ๆ ตามแต่คณะกรรมการดูแลกองทุนจะเห็นสมควร
 
 
วิธีติดต่อบริจาค
           บริจาคโดยตรงที่สำนักงานมูลนิธิสงขลานครินทรบริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลขที่ 15
ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โดยระบุวัตถุประสงค์การบริจาคเพื่อสนับสนุน กองทุนชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ม.อ. โทรศัพท์หมายเลข 0-7445-1559 หรือ 089-7331170 หรือ
   
           บริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เลขที่ 565-2-09777-0  และโทรศัพท์แจ้งการโอนเงินมายังมูลนิธิสงขลานครินทร์
โทร 0-7445-1599 หรือ 089-7331170 โดยระบุวัตถุประสงค์ของการโอนเงินว่าต้องการบริจาคให้กับ กองทุนชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ม.อ.
   
อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ http://medinfo2.psu.ac.th/shf/
   
 
     
กลับสู่ด้านบน
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th