ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
   
 
 แผนผังเวบไซต์
 
   
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรม
 • ข่าวสารน่ารู้
 • รอบรู้เรื่องมะเร็ง
 • แบบฟอร์มขอใช้ข้อมูล
 • คำแนะนำการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง
 • สายด่วนสุขภาพ
   
    ข้อมูลผู้ป่วยมะเร็ง โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • TUMOR REGISTRY 2010
 • TUMOR REGISTRY 2009
 • TUMOR REGISTRY 2008
 • TUMOR REGISTRY 2007
 • TUMOR REGISTRY 2006
 • TUMOR REGISTRY 2005
 • TUMOR REGISTRY 2004
 • TUMOR REGISTRY 2003
 • TUMOR REGISTRY 2002
 • TUMOR REGISTRY 2001
 • TUMOR REGISTRY 2000
 • TUMOR REGISTRY 1999
 • TUMOR REGISTRY 1998
   
  ความรู้สำหรับประชาชน
 • รอบรู้เรื่องมะเร็ง
 • สุขภาพดีด้วยโภชนบำบัด
 • เคล็ดลับโภชนาการ
 • ขยับสักนิด พิชิตสุขภาพ
 • เยียวยาจิตใจ
 • สงบใจไปกับธรรมะ
   
    ถาม-ตอบ เรื่องมะเร็ง
 • ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง
 • มะเร็งศีรษะและลำคอ
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง
 • มะเร็งหลอดอาหาร
 • มะเร็งปอด
 • มะเร็งเต้านม
 • มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์สตรี

 • มะเร็งต่อมไทรอยด์
 • มะเร็งในเด็ก
 • ความเข้าใจเกี่ยวกับรังสีรักษา
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง
 • สุขภาพจิตผู้ป่วยมะเร็ง
   
    สมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็ง
 • มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • กองทุนวิจัยและรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม
 • กองทุน"ชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน ม.อ."
     
    Link
 • โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
 • คณะแพทยศาสตร์
 • ศูนย์โรคมะเร็งหลอดอาหาร
 • บริการสุขภาพที่บ้าน
 • ศูนย์รับการส่งต่อผู้ป่วย
 • ความรู้เกี่ยวกับมะเร็ง
 • กลุ่มสนับสนุนผู้ป่วยมะเร็ง
 • ข้อมูลทะเบียนมะเร็ง
 • ความรู้ทั่วไป
   
   
  Untitled Document

        Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
      อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595