ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
  รู้จักองค์กร
  ประวัติความเป็นมา
  วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะกรรมการบริหาร
  ติดต่อเรา
 

     
  วิสัยทัศน์  
        เป็นศูนย์สารสนเทศมะเร็งชั้นเลิศระดับนานาชาติ

 
  พันธกิจ  
        จัดทำข้อมูลทะเบียนมะเร็งให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ให้บริการข้อมูล สนับสนุนงานวิจัยและการดูแลรักษาโรคมะเร็ง

 
 
ภารกิจหลัก
      
จัดทำทะเบียนมะเร็งระดับโรงพยาบาลและร่วมจัดทำทะเบียนมะเร็งระดับประชากรจังหวัดสงขลา

 
 
 
กลับสู่ด้านบน
 
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  คณะแพทยศาสตร์
    ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595 
ติชมได้ที่นี่ : pparadee@medicine.psu.ac.th