ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
   
 
 
   
  ศูนย์มะเร็ง ร่วมกับศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้ที่มีวิกผมไม่ใช้แล้วทั้งหญิงและชาย ร่วมบริจาค “ วิกผม ”
ในโครงการธนาคารวิกผม เพื่อผู้ป่วยที่ผมร่วงในระหว่างรับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
 
 
 
ที่มาของโครงการ
  เนื่องจากมีผู้ป่วยจำนวนหนึ่งเมื่อรับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดแล้วจะเกิดผมร่วงเกือบหมดศีรษะ หรือหมดศีรษะในช่วงเวลาที่รับการ
รักษาด้วยยาเคมีบำบัด ซึ่งทำให้ผู้ป่วยกังวลกับภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างมาก วิธีการแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์จากผมร่วงแก่ผู้ป่วยวิธีหนึ่ง คือ การใส่วิกผมที่เหมาะสมกับใบหน้า แต่เนื่องจากราคาของวิกผมมีราคาสูง ดังนั้นผู้ป่วยที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ จึงไม่สามารถซื้อวิกผมมาสวมใส่ได้
 
วิธีการแก้ไข
  ศูนย์มะเร็ง ร่วมกับศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด จึงใคร่ขอรับบริจาควิกผมไม่ใช้แล้วเพื่อนำเข้าเป็นธนาคารวิกผม ให้กับผู้ป่วยซึ่งเมื่อมีจำนวนและ
แบบที่มากเพียงพอจะสามารถให้ผู้ป่วยหมุนเวียนกันใช้ในระหว่างที่ผมร่วงและเมื่อผมงอกขึ้นใหม่ยาวระดับหนึ่งแล้ว จะนำส่งคืนธนาคารวิกผมเพื่อให้ผู้ป่วยท่านอื่น ๆ ได้ใช้ต่อหมุนเวียนกันไปเช่นนี้เรื่อย ๆ โดยผู้ป่วยแต่ละท่านที่นำวิกผมไปใช้จะเป็นผู้ดูแลรักษาความสะอาดของวิกผม และรักษาสภาพให้อยู่คงเดิม
 
กลุ่มเป้าหมาย
  - ผู้ป่วยทั้งหญิงและชายที่ผมร่วงในระหว่างรับการรักษาด้วยยาเคมีบำบัด
- มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
- มีความต้องการใช้วิกผมทดแทนผมเดิม เพื่อรักษาภาพลักษณ์ภายนอกไว้เช่นเดิม
   
วีธีติดต่อบริจาค
  ติดต่อบริจาควิกผมโดยตรงที่
    ศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-451785
   ศูนย์ถันยเวชช์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลสงขลานครินทร์   โทรศัพท์ 074-451945
 
  หรือจะบริจาคเป็นเงิน โดยโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด(มหาชน)
สาขา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชื่อบัญชี  มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
เลขที่บัญชี  565-2-09777-0
   
         โดยเมื่อโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว กรุณาโทรศัพท์แจ้งรายละเอียดการโอน จำนวนเงิน วันที่โอนเงิน และชื่อผู้บริจาค มาที่มูลนิธิโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ โทรศัพท์ 074-451599 โดยแจ้งความประสงค์ว่าต้องการบริจาคให้กับ “โครงการธนาคารวิกผม” ซึ่งมูลนิธิโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ จะได้ส่งใบสำคัญรับเงินกลับไปยังท่านต่อไป
         หมายเหตุ : ไม่รับบริจาคผมจริง เนื่องจากไม่สามารถหาช่างที่จะนำผมจริงไปทำวิกผมได้ ต้องขออภัยสำหรับผู้ที่ประสงค์จะบริจาคผมจริงมา ณ โอกาสนี้ด้วย
 
  - รายการ Health Station สถานีวิทยุโทรทัศน์ TITV
    คลิก : เพื่อไปยังเว็บไซต์
  - นิวราวัณแฮร์เซ็นเตอร์
    คลิก : เพื่อไปยังเว็บไซต์
  - รายการ "ผู้หญิงถึงผู้หญิง" สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 อสมท.
   
   
วิกผมที่ไม่ใช้แล้วของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ป่วย
ขอขอบพระคุณในจิตเมตตาของทุกท่านที่บริจาควิกผมในโครงการนี้
 
กลับสู่ด้านบน
 
Untitled Document

      Best view 1024 x 768 pixel for Internet Explorer © ศูนย์สารสนเทศมะเร็ง  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
    อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110  โทร 0-7445-1595   โทรสาร 0-7445-1595