หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์บุคลากรรายงานประจำปีติดต่อ
  งานบริหาร
     องค์กร
     แผนที่กลยุทธ์
  งานวิชาการ
     บรรยาย
     บทความ 
     บทคัดย่อ/วิจัย  
     เกร็ดความรู้
  งานบริการ
     บริการ
     สถิติการบริการ
     ตารางการบริการ
  งานประชาสัมพันธ์
     ประชาสัมพันธ์
   
 ภาพกิจกรรม       
   

   
  ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ จะทำการจัดโครงการ
          "ชมรมผู้ปกครองของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ
          
ในวันจันทร์ที่
14  มิถุนายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น.
          ณ ห้องประชุม ชั้น
หน่วยขนย้าย 
          คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
   

   หนังสือครบรอบ 10 ปี
    ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า     
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                                 
                                      รายละเอียดเพิ่มเติม

  

        พ่อแม่ที่มีลูกปากแหว่งเพดานโหว่จะทำใจอย่างไร
        ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ รักษาอย่างไร
        การให้นมและอาหารสำหรับทารก
        ข้อแนะนำและวิธีปฏิบัติในการดูแลโภชนาสุขภาพและทันตสุขภาพ


    
 บทความ
       
 ปากแหว่ง±เพดานโหว่
        ช่องกระดูกเบ้าฟันในผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่  
        ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่กับปัญหาเรื่องหูและการได้ยิน

        Cranio–Maxillofacial Clinic in Thailand and Government Health Policy  

    TheSmileTrain  Partnership
        Final Grant Report for Treatment Partnership
             Sample cleft cases with pre and post-operative photos
 

Update 25-05-2564 


qsheader


เว็บเฉพาะ psu.ac.th

  LINK ที่น่าสนใจ


กระทรวงสาธารณสุข


สภากาชาดไทย


สำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ


The Smile Train


Operation Smile


สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไท


สมาคมทันตแพทย์จัดฟัน
แห่งประเทศไทยสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่ง แห่งประเทศไทย


ศูนย์ตะวันฉาย
 

 

ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451423, 451401-4    โทรสาร :  074-429384
E-mailcleft_center@hotmail.com