ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

ภาพกิจกรรม

  กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่ได้รับการรักษาในรพ.สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 14
        (งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563)

  กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่ได้รับการรักษาในรพ.สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 13
        (งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562)

  กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่ได้รับการรักษาในรพ.สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 11
       
(งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560)

  กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพและพฤติกรรมของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ ที่ได้รับการรักษาในรพ.สงขลานครินทร์ ครั้งที่ 10
        (งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559)