หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์บุคลากรรายงานประจำปีติดต่อ
  งานบริหาร
     องค์กร
     แผนที่กลยุทธ์
  งานวิชาการ
     บรรยาย
     บทความ 
     บทคัดย่อ/วิจัย  
     เกร็ดความรู้
  งานบริการ
     บริการ
     สถิติการบริการ
     ตารางการบริการ
  งานประชาสัมพันธ์
     ประชาสัมพันธ์
   
 ภาพกิจกรรม

 

 

ประชาสัมพันธ์

 

                  ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ จะทำการจัดโครงการ
                      "ชมรมผู้ปกครองของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ"
                     
ในวันจันทร์ที่
13  พฤษภาคม 2562
เวลา 10.00 - 12.00 น.
                     ณ ชั้น1 ห้องประชุมฝ่ายเภสัช  คณะแพทยศาสตร์
                     โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451423, 451401-4    โทรสาร :  074-429384
E-mailcleft_center@hotmail.com