ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

เครือข่ายสถานพยาบาล

 

  ศูนย์การดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และความพิการแต่กำเนิดของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          (Center of Cleft Lip-Cleft Palate and Craniofacial Deformities, Khon Kaen University in association with Tawanchai Project)
         
https://kkucleft.kku.ac.th/

  ศูนย์แก้ไขความพิการบริเวณใบหน้าและศีรษะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
          (CMU Craniofacial Center)  http://cleft.med.cmu.ac.th

  ศูนย์ปากแหว่ง เพดานโหว่ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
          (Nakornrajsrima hospital) 
http://mnrh.go.th

  สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติของศีรษะและใบหน้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
          (Naresuan University Cleft and Craniofacial Center)

  ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
          (Princess Sirindhorn Craniofacial Center)
http://www.craniofacial.or.th

  ศูนย์ศัลยกรรมแก้ไขความพิการของศีรษะและใบหน้า รามาธิบดี
          (Ramathipbodi Cleft-Craniofacial Center)

  ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          (Cleft Lip/Palate and Craniofacial Anomalies Center, Prince of Songkla University) 
http://medinfo2.psu.ac.th/cleftcenter

  โรงพยาบาลศิริราช
          (Siriraj hospital)
http://www.si.mahidol.ac.th

  โรงพยาบาลระยอง

  โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ประสงค์

  โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

  โรงพยาบาลลำปาง

  โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า