หน้าหลักประวัติวิสัยทัศน์บุคลากรรายงานประจำปีติดต่อ
  งานบริหาร
     องค์กร
     แผนที่กลยุทธ์
  งานวิชาการ
     บรรยาย
     บทความ 
     บทคัดย่อ/วิจัย  
     เกร็ดความรู้
  งานบริการ
     บริการ
     สถิติการบริการ
     ตารางการบริการ
  งานประชาสัมพันธ์
     ประชาสัมพันธ์
   
 ภาพกิจกรรม

 

 

ตารางการบริการ

 

ตารางการออกตรวจทุกวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน

ปี วันที่ออกตรวจ

2561

   วันจันทร์ที่  8 มกราคม 2561
   วันจันทร์ที่  12   กุมภาพันธ์ 2561
   วันจันทร์ที่  12   มีนาคม 2561
   วันจันทร์ที่  9  เมษายน 2561
   วันจันทร์ที่  21  พฤษภาคม 2561
   วันจันทร์ที่  11  มิถุนายน 2561
   วันจันทร์ที่  9  กรกฎาคม 2561
   วันจันทร์ที่  20  สิงหาคม 2561
   วันจันทร์ที่  10  กันยายน 2561
   วันจันทร์ที่  8  ตุลาคม 2561
   วันจันทร์ที่  12   พฤศจิกายน 2561
   วันจันทร์ที่  17 ธันวาคม 2561

2562

   วันจันทร์ที่  14 มกราคม 2562
   วันจันทร์ที่  11  กุมภาพันธ์ 2562
   วันจันทร์ที่  11   มีนาคม 2562
   วันจันทร์ที่  8  เมษายน 2562
   วันจันทร์ที่  20  พฤษภาคม 2562
   วันจันทร์ที่  10   มิถุนายน 2562
   วันจันทร์ที่  8  กรกฎาคม 2562
   วันจันทร์ที่  12  สิงหาคม 2562
   วันจันทร์ที่  9  กันยายน 2562
   วันจันทร์ที่  14  ตุลาคม 2562
   วันจันทร์ที่  11   พฤศจิกายน 2562
   วันจันทร์ที่  9  ธันวาคม 2562

หมายเหตุ หากวันจันทร์ที่ 2 ของเดือนนั้นเป็นวันหยุดให้เลื่อนการออกตรวจเป็นวันจันทร์ถัดไป

 
 

 
ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาศัลยศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 074-451423, 451401-4    โทรสาร :  074-429384
E-mailcleft_center@hotmail.com