ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

ติดต่อ

ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ และพิการแต่กำเนิดบริเวณศีรษะ ใบหน้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

สำนักงาน : 074-451423   คลินิกศัลยกรรม : 074-451760-1
E-mail : cleft_center
@hotmail.com
Website : http://medinfo2.psu.ac.th/cleftcenter/