ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

กองทุนศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ

 
 

การบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

 

 

1.  บริจาคได้ที่

     สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

     กองทุน "ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ"

         บริเวณชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

         เลขที่ 15 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

         หมายเลขโทรศัพท์ 074-451599  มือถือ 082-831112-2

 

 

      2.  โอนเงินผ่านธนาคาร

             ธนาคารไทยพาณิช จำกัด (มหาชน)

             สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             บัญชีชื่อ มูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

             เลขที่บัญชี 565-2-09777-0  ประเภทออมทรัพย์

             กองทุน "ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ"

 

กรุณาแนบหลักฐานการฝาก/โอนเงิน ชื่อ-สกุล ที่อยู่

ส่งมาตามที่อยู่สำนักงานมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์

หรือติดต่อ
 

074-451599, 082-8311122   Line ID: @shf.ps

***** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*****