ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 

 
 

กิจกรรม ชมรมผู้ปกครองของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ

เนื่องด้วยประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลว.21 ธันวาคม 2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและสำรวจกลุ่มเสี่ยง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ทางศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ขอแจ้ง ดจัดกิจกรรม "ชมรมผู้ปกครองของผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ" ในวันจันทร์ที่ 2 ของเดือน หากมีการเปลี่ยนแปลงทางศูนย์ฯ จะทำการแจ้งให้ทราบในภายหลัง

การประชุมวิชาการ ประจำปี 2565
Thaicleft #15

สมาคมความพิการปากแหว่ง เพดานโหว่ ใบหน้าและศีรษะ แห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วม การประชุมวิชาการประจำปี 2565 ครั้งที่ 15 วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2565

สวนาประชาชน ความผิดปกติของการพูดและภาษา

เสวนาประชาชนครั้งแรกของปี 2565 และครั้งที่ 4 ของสมาคม ขอเชิญท่านสมาชิกเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองของผู้ป่วยเข้าร่วมเสวนาแบบออนไลน์ เรื่อง: ความผิดปกติของการพูดและภาษาในเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ในวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น.