ศูนย์ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ฯ ม.สงขลานครินทร์
หน้าแรก ติดต่อ

การเข้ารับบริการที่ศูนย์

 

ในกรณีที่ผู้ป่วยยังไม่เคยมีบัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ให้ติดต่อห้องทำบ้ตรก่อน

หมายเลขโทรศัพท์ 074-451051-2


สำหรับผู้ป่วยที่มีบัตรเก่าอยู่แล้วสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ คลินิกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

หมายเลขโทรศัพท์ 074-451760-1