อาชีวอนามัย

รพ. สงขลานครินทร์

 

 

 

 

ประกาศผลการประกวดต่างๆ ของ OHSHeP ประจำปี 2551

1. ผลการประกวด : Safety Watch ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4

2. ผลการประกวด : คำขวัญรณรงค์ลดความรุนแรง

3. ผลการประกวด : ตราสัญลักษณรณรงค์ลดความรุนแรง

4. ผลการประกวด : ภาพถ่ายรณรงค์ลดความรุนแรง

 

 

Template design by Arcsin