visit the DX

 

มกราคม พ.ศ. 2563
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
   1

(?) 08.30-16.30
วันขึ้นปีใหม่ 2563
(วันหยุด)

2
3
4
5
6
7
8
9
10

(?) 08.30-16.30
อบรมเชิงบรรยายให้กับกับ นศ.กายภาพ เรื่อง ศาสตร์และศิลป์ของการฝึกสติเพื่อพัฒนาตนเอง
มัลลิกา 161131

11
12
13
14
15
16
17
18

08.30-16.30
(เตรียมงาน)คอนเสิร์ตการกุศลกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก รพ.หาดใหญ่
อ.ธวัช

19

(?) 13.00-21.00
คอนเสิร์ตการกุศลกองทุนโรคมะเร็งในเด็ก รพ.หาดใหญ่
อ.ธวัช

20
21
22
23
24
25

(?) 08.30-16.30
วันตรุษจีน
(วันหยุด)

26
27
28
29
30

11.00-16.30
บรรยายพิเศษ องค์กรธรรมาภิบาล : กรณีตัวอย่าง รพ.ชลบุรี *6ที่
อุรพิณ 1143

31
 Back to Top