visit the DX

 

มกราคม พ.ศ. 2566
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
1

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันขึ้นปีใหม่ 2566

2

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันหยุดชดเชยวันปีใหม่

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

11.00-13.00
รับรองวิทยากร 1คน
ชิดขวัญ (หยก) 1540

14

(?) 08.30-16.30
(วันสำคัญ)
วันเด็กแห่งชาติ

15

08.30-16.30
การสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลางของศรว.
นายพรพิมล (กุ้ง) 1542

16
17
18
19

11.00-13.00
รับรองวิทยากร 10 คน
ชิดขวัญ (หยก) 1540

20
21
22

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันตรุษจีน

23

(?) 08.30-16.30
(วันหยุด)
วันหยุดชดเชย วันตรุษจีน

24
25
26
27
28
29
30
31
    Back to Top