visit the DX

 

ธันวาคม พ.ศ. 2563
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
  1
2
3
4
5

(?) 08.30-16.30
วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 /วันพ่อแห่งชาติ
(วันหยุด)

6

(?) 08.30-16.30
แจ้ง !! เป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
น.การจัดประชุม

7
8
9
10

(?) 08.30-16.30
วันรัฐธรรมนูญ
(วันหยุด)

11

(?) 08.30-16.30
วันหยุดด่อเนื่อง
เจนรบ 1147

12
13
14
15
16
17
18

08.15-13.00
รับรอง อ.ภายนอกสอน นศพ.ปี 2
สุวรรณี 1540

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

(?) 11.00-14.00น.
งานเลี้ยงปีใหม่สำนักงานคณบดี
น.การจัดประชุม 1147

30
31

(?) 08.30-16.30
วันสิ้นปี
(วันหยุด)

  Back to Top