visit the DX

 

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
      1
2

(?) 06.30 - 17.00 น.
สอบ NT3
สุกัญญา 1540

3
4
5
6
7
8

(?) 08.30-16.30
วันมาฆบูชา
(วันหยุด)

9

(?) 08.30-16.30
แจ้ง !! เป็นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง
น.การจัดประชุม

10

(?) 08.30-16.30
ชดเชยวันมาฆบูชา
(วันหยุด)

11
12
13
14
15
16
17
18
19

10.00-16.30
รับรองวิทยากรพุธบ่าย
ศุภรัศมิ์ (มิ้้น)1542

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29Back to Top