visit the DX

 

มีนาคม พ.ศ. 2561
กรุณาเลือกห้องประชุม 
ปีก่อนหน้า เดือนก่อนหน้า เดือนปัจจุบัน เดือนถัดไป ปีถัดไป

อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีศุกร์เสาร์
    1

(?) 08.30-16.30
วันมาฆบูชา
(วันหยุด)

2

(?) 08.30-16.30
(สำรองห้อง) งานประชุมราชวิทยาลัยศัุลยแพทย์ส่วนภูมิภาค
คุณอรวรรณ 1403

3

(?) 08.30-16.30
(สำรองห้อง) งานประชุมราชวิทยาลัยศัุลยแพทย์ส่วนภูมิภาค
คุณอรวรรณ 1403

4

(?) 08.30-16.30
(สำรองห้อง) งานประชุมราชวิทยาลัยศัุลยแพทย์ส่วนภูมิภาค
คุณอรวรรณ 1403

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

(?) 08.30-16.30
นำเสนอผลงานนักศึกษา
จุรีย์ 7504

22

(?) 08.30-16.30
นำเสนอผลงานนักศึกษา
จุรีย์ 7504

23
24

(?) 07.00 - 23.00 น.
กิจกรรมกีฬาสี และแพทยศาสตร์สัมพันธ์
วรากร 1147

25
26
27

(?) 08.30-16.30
ประชุมวิชาการถันยเวช
ขลัมพร (จูน)

28

(?) 08.30-16.30
ประชุมวิชาการถันยเวช
คุณชลัมพร 1945

29
30
31

(?) 08.30-16.30
สอบ Compre นศพ.ปี 3
พรพิมล (กุ้ง)1540Back to Top